Opština Bački Petrovac - Obec Báčsky Petrovec

 
Izveštaj sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
17. 04. 2014.
Dnevni red:
-  usvajanje zapisnika sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje i usvajanje Inicijative o potrebi izrade Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac o imenu javnog preduzeća;
3. Razmatranje i usvajanje Statuta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
4. Razmatranje i usvajanje Programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu;
5. Razmatranje predloga Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac od dana 06.03.2014. godine;
Detaljnije...
 
Nove cene DOO "Gloakvalis" komunalnih usluga - predlog Štampaj
07. 04. 2014.
Skupština DOO "Gloakvalis", Gložan na svojoj V sednici održanoj 17.03.2014. godine razmatrala je i usvojila jednoglasno pod 3.-om tačkom dnevnog reda Nivelacije cena komunalnih usluga DOO "Gloakvalis" Gložan i tim povodom donela je sledeću Odluku o povećanji cena komunalnih usluga .
 
Stručni sastanak i prezentacija na temu Rešenje problema vodosnabdevanja u opštini Štampaj
27. 03. 2014.
 
Dana 26. marta 2014. godine u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac održan je stručni sastanak i prezentacija na temu "Rešenje problema vodosnabdevanja u Opštini Bački Petrovac na bazi mikro i makro regionalnih sistema sa predlogom primene mogućih tehnologija tretmana vode za piće" . Na početku predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je pozdravio prisutne i u kratkim crtama se osvrnuo na važnost ove teme za opštinu. Ondrej Benka, pomoćnik predsednika opštine, je takođe poželeo dobrodošlicu svim prisutnim a potom je reč dao pomoćnici pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine gospođi Tatjani Đurić. 
Detaljnije...
 
Izbori za Narodne poslanike Republike Srbije 2014 Štampaj
18. 03. 2014.
održani 16.marta 2014.godine.
 
Pregled rezultata za opštinu Bački Petrovac:
Broj birača upisanih u birački spisak:  12382
Broj i % birača koji su glasali:  5307  (42.86%)
Broj i % glasačkih listića u glasačkoj kutiji:  5307 (42.86%)
Broj i % nevažećih glasačkih listića:  215 (4.05%)
Broj i % važećih glasačkih listića:  5092 (42.86%)
 
Lista kandidata sa brojem glasova koje su dobili i procentom od broja birača koji su glasali: 
Detaljnije...
 
Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
06. 03. 2014.
Dnevni red:
- usvajanje zapisnika sa 39.sednice Opštinskog veća opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2013.godinu:
a) Opštinske uprave opštine Bački Petrovac,
b) službe Predsednika Opštine Bački Petrovac,Opštinskog veća opštine Bački Petrovac i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda,
Detaljnije...
 
Izveštaj sa XVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac 14.02.2014. Štampaj
19. 02. 2014.
XVI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sazvana je i realizovana dana 14.02.2014. godine, sa početkom u 10,12 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine, sednici je prisustvovalo 29. Razloge svog izostanka sa sednice nisu javili odbornici Rastislav Đenđur i Ondrej Koroš.
Osim odbornika sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Samuel Valo, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga, prezentirao je predlog dnevnog reda u malo izmenjenom obliku od onog, koji je dostavljen odbornicima SO-e uz poziv sa materijalom za ovu sednicu, i to u sledećem smislu:
- da se 8. tačka iz predloženog dnevnog reda razmatra kao 1. tačka;
- da se 10. tačka iz predloženog dnevnog reda razmatra kao 2. tačka;
- da ostale tačke predloženog dnevnog reda idu redosledom kako je to predloženo.
Detaljnije...
 
Odluka o osnivanju Saveta roditelja Opštine Bački Petrovac Štampaj
13. 02. 2014.
Dana 20.decembra 2013. godine,Opštinsko veće na svojoj 38. sednici održanoj 20.decembra 2013. godine,donelo je Odluku o osnivanju Saveta roditelja Opštine Bački Petrovac.

Savet roditelja Opštine Bački Petrovac je samostalno radno telo koje ima 12 članova,koji se imenuju tako što svaka obrazovna ustanova predlaže svoje kandidate na osnovu Odluka saveta ustanova i Udruženja roditelja sa različitim misijama čija su deca u obrazovnim ustanovama. 
Detaljnije...
 

Izbor jezika

Virtuelni maticar

Strategija razvoja opštine

Strategija razvoja opstine
Safe Community
sistem48

Budžet opštine

Budzet-baner.png

Opstina Backi Petrovac
Lokalni plan upravljanja otpadom