Opština Bački Petrovac - Obec Báčsky Petrovec

 
Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
21. 04. 2015.
Dnevni red:
- Usvajanje zapisnika sa 67 sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac za 2015.godinu ,
2. Razmatranje : - Finansijskog plana rada za 2015.godinu Doma zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac
3. Razmatranje: - Izveštaja o radu Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ za 2014. godinu.
- Finansijskog izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu za informativni centar „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu u periodu od 01.01.do 31.12.2014.godine 
- Plan rada za 2015.godinu
- Finansijski plan za 2015.godinu
Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu
Detaljnije...
 
Izveštaj sa 67. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
21. 04. 2015.
Dnevni red
1. Razmatranje i donošenje Rešenja o visini početnog iznosa zakupnine za korišćenje sportske hale i ostalog prostora u OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
2. Razmatranje i donošenje Rešenja o visini početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor i sportske objekte kojima razpolaže opština Bački Petrovac,
3. Razmatranje Odluke o javnim parkiralištima na tertoriji Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje i donošenje Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa humanitarnog,kulturno – prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja z aopštinu Bački Petrovac, koje tokom 2015.godine sprovode NVO,
5. Pitanja i predlozi.
Detaljnije...
 
Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa 2015 Štampaj
20. 04. 2015.
 Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za opštinu bački petrovac, koje tokom 2015. godine sprovode NVO
 Sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2015. godinu namenjena finansiranju programa NVO iz razdela 4., glava 1., program 13,  pozicija 59 – Dotacije nevladinim organizacijama, u iznosu od 3.350.000 dinara raspoređuju se na sledeći način.

Detaljnije...
 
JKP Progres - predlog cena komunalnih usluga po programu poslovanja za 2015. godinu Štampaj
31. 03. 2015.
Predlog cena komunalnih usluga po programu poslovanja za 2015. godinu
Detaljnije...
 
Izveštaj sa XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (20.03.2015) Štampaj
25. 03. 2015.
1. Razmatranje predloga te donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naselja Gložan;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
6. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o delatnosti i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine;
 b.) Razmatranje Plana i programa  Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu;
Detaljnije...
 
Odbor za poljoprivredu Skupštine APV je održao sednicu u Bačkom Petrovcu Štampaj
20. 03. 2015.
pokrajinskiodbor 
Dana 19. marta 2015. godine sa početkom u 11.00 h u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac održana je sednica Odbora za poljoprivredu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Prisutni na sednici su bili: Ladislav Tomić , predsednik, Jan Bohuš, zamenik predsednika, Dr. Milenko Babić,Darko Bađok, Nenad Borović,Branislav Damjanov,Danijel Kovačić,Lajoš Paći,Miloš Šibul,Vladimir Soro, Jožef Tobiaš.
U ime Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sednici je prisustvovao zamenik pokrajinskog sekretra Branislav Knežević.
 U ime opštine Bački Petrovac na sednici su bili prisutni: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac zadužen za oblast poljoprivrede Pavel Žilaji , rukovodilac Odeljenja za privredu , urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Jan Jovankovič i
rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Dušan Govorčin.
Detaljnije...
 
Rešenje o sufinansiranju programa iz oblasti kulture Štampaj
17. 03. 2015.
Sredstva namenjena finansiranju delatnosti društava u oblasti kulture obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2015. godinu u razdelu 4. glava 1. program 13.,pozicija 57 – Dotacije udruženjima kulture u iznosu od 2.000.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:
Detaljnije...
 
Rešenje o sufinansiranju programa iz oblasti sporta Štampaj
17. 03. 2015.
Sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2015. godinu namenjena fizičkoj kulturi iz razdela 4. glava 1. Program 14, pozicija 61  Fizička kultura – podrška lokalnim organizacijama, udruženjima i savezima, u iznosu od 5.500.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:
Detaljnije...
 
Izveštaj sa 64. – telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
13. 03. 2015.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 05.03.2015. godine sazvao 64 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je na osnovu Predlog Programa mera podrške za sprovođenje proljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područie Opštine Bački Petrovac u 2015. godini donelo Zaključak Programa mera podrške za sprovođenje proljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područie Opštine Bački Petrovac u 2015. godini i upućuje se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životnnje sredine za dobijanje prethodne saglasnosti na program u skladu sa članom 13.stav 5. Zakona o podsticajima u poljprivredi i ruralnom razvoju(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 10/2013).
 
Izveštaj sa 63. – telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
13. 03. 2015.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 27.02.2015. godine sazvao 63 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je na osnovu predloga Akcionog Plana zapošljavanja donelo Zaključak Usvaja se Akcioni Plan zapošljavanja Opštine Bački Petrovac za 2015.godinu.
 
Izveštaj sa 62. – telefonske sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Štampaj
13. 03. 2015.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 06.02.2015. godine sazvao 62 - telefonsku sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Opštinsko veće je na osnovu zahteva budžetskih korisnika za sufinansiranje u 2015. godini donelo Rešenje o dodeli akontacije udruženjima.
 

Izbor jezika

Virtuelni maticar
Komasacija u Bačkom Petrovcu
Katastar - pretraga 
Strategija razvoja opstine
exchange4
Safe Community
sistem48

Budžet opštine

Budzet-baner.png

Deo materijala za XXV sed. SO-e 24.04.2015.g

LPA - Spisak poreskih akata čije uručenje nije bilo moguće

Opstina Backi Petrovac
Lokalni plan upravljanja otpadom