Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dan porodice 02

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je u okviru obeležavanja Međunarodnog dana porodice, 15. maja, organizovao tribinu pod nazivm „Porodica u krizi – sistemi u funkciji očuvanja porodice“ koja je održana u velikoj sali Skupštine opštine Bakči Petrovac na dan porodice.

Cilj održavanja tribine je bio informisanje i podizanje svesti građana i lokalne zajednice o značaju porodice, izazovima sa kojima se porodica susreće u ličnim razvojnim ciklusima kao i izazivima koji su determinisani društvenim kretanjima, ostvrenoj intersektornoj saradnji u lokalnoj zajednici kao i mogućnostima za njeno unapredjenje , upoznavanjima sa postupcima CSR i školi u tretmanu porodice (ne nužno teškoća).

 

Dan porodice 01

Tribini su prisustvali predstavnici Pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu, Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, stručnjaci iz Centara za socijalni opština Bačka Palanka, Bač, Vrbas i Odžaci, predstavnici sistema u lokalnoj zajednici Bačkog Petrovca kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se na (ne)posredan način bave u svom radu sa porodicom. Tribina je prijavljena Komori socijalne zaštite koja je svojom Odlukom prihvatila relizaciju stručnog skupa.

Dan porodice 03

Učesnici skupa su zaključili da je potrebno razvijati intersektornu saradnju sa ciljem pružanja pomoći i podrške porodicama kao i razvijati usluge na lokalnom nivou koje bi bile u funkciji jačanja I podizanja roditeljeskih kapaciteta , takodje su visoko vrednovali kvalitet prezentovanog sadržaja, vodjenje tribine i uslove u kojima je održana.

Dan porodice 04

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac čestita gradjanima Dan porodice. 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG