Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

csr pokazi

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana, 03.07.2017. godine u svečanoj sali Skupštine AP Vojvodine, potpisao Ugovor o dodeli novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine, u iznosu od 450.000,00 dinara, po javnom konkursu za finansiranje programa „Pokaži mi, podrži me pa ći moći i znati“.

Cilj projektnih zadataka i ciljeva je zadovoljenja osnovnih životnih potreba dece i omladine sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u svakodnevnom životu u oblasti obrazovanja, kretanja, održavanja lične higijene, oblačenja i komunikacije sa drugima, povećanja socijalne integracije; prveniranje izolacije i marginalizovanosti dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Razvoj veština i mogućnosti svakog pojedinca a pre svega dece predstavlja izazov i obavezu svake zajednice da kreira i stvara jednake mogućnosti za sve. Posebana pažnja u okviru projekta je posvećena aktivnostima kojima se jačaju roditeljski kapaciteti imajući u vidu izazove kojima su izloženi obzirom na specifičnosti u razvoju njihove dece, mobilizaciju porodičnih snaga, pružanju dodatne podrške harmonizaciji porodičnih odnosa kao i prevenciji izmeštanja dece iz bioloških porodica.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG