Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

radni sastanak csr3

Dana, 03.10.2017. godine održan je radni sastanak sa Zavodom za socijalnu zaštitu i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje kome je prisustvovala direktorka centra, Biljana Drakulić I Milka Grbić, psiholog, voditelj slučaja. Na sastanku su predstavljeni podaci o deci koja se nalaze u sitemu socijalne zaštite u AP Vojvodini, standardi i iskustva u pružanju usluge povremenog porodičnog smeštaja, model programa pripreme za pružaoce usluge porodičnog smeštaja. U opštini Bački Petrovac aktivno je šest hraniteljskih porodica koje u svom domu brinu o jedanaestoro.

Dve hraniteljske porodice su prošle obuku za pružanje podrške deci i mladima u kriznim i traumatskim situacijama, odnosno za uslugu urgentnog hraniteljstva, jedna od njih aktuelno je aktivna. Porodični smeštaj za odrasle i stare je usluga koju u narednom periodu treba razvijati, trenutno je jedna porodica aktivna u kojoj je smešteno jedno odraslo lice. Dogovoreno je da se inteziviraju aktivnosti vezane za promociju usluge porodičnog smeštaja kako za decu tako i za odrasla i stara lica.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih