Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

obuka za uslugu 1

U organizaciji Centra za socijalni rad u periodu od 17 – 19. 11 .2017. g.,  u prostorijama OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu održana je akreditovana obuka za uslugu socijalne zaštite lični pratilac deteta.  Obukom su obuhvaćeni lični pratioci koji pružaju uslugu, lica koja bi u narednom periodu mogla biti angažovana za ličnog pratioca, predstavnici svih nivo obrazovnog sistema, vrtić, osnovne i srednja škola,  predstavnici  Interresorne komisije opštine Bački Petrovac, stručni radnici centra za socijalni rad, koordinator službe usluge socijalne zaštite „Kučna nega i pomoć u kući“, roditelji dece/učenika koji koriste uslugu ličnog pratioca.

Obuka je održana sa ciljem unapređenja i podizanja kvaliteta pružanja usluge, usaglašavanja očekivanja svih aktera usluge. Sredstva za obuku obezbedila je opština Bački Petrovac.   

obuka za uslugu 2

obuka za uslugu 3

obuka za uslugu 4

obuka za uslugu 5

obuka za uslugu 6

obuka za uslugu 7

obuka za uslugu 8

obuka za uslugu 9

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih