Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Medjunarodna naucno strucna konferencija 1

Stručni radnici centra za socijalni rad, Biljana Drakulić, psiholog, direktorka centra i Milka Grbić, psiholog , izlagali su na 13. Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji , koja je održana u Bačkom Petrovcu od 20. - 22. oktobra pod nazivom „Zdravstveni i socijalni problemi 21 veka“, svoj rad „Kad nevidljivi postanu vidljivi“ jedan od mogućih obilka unapređenja saradnje centra za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite - primer prakse CSR B.Petrovac.

Po pozivu Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ iz Subotice, dana 17.10.2017. godine stručne radnice su prezentovale aktivnost centra u radu sa korisnicima u ustanovama socijalne zaštite na okruglom stolu pod nazivom „Komunikacija i saradnja ustanova za smeštaj i CSR“. Centar za socijalni rad opštine BačkiPetrovac u saradnji sa ustanovama socijalne zaštite kontinuirano od 2014. godine sprovodi aktivnosti posete korisnicima u ustanovama socijalne zaštite, posete korisnika/ štićenika rodnom mestu, susrete sa srodnicima, te prezentaciju o čuvanih veština korisnika/ štićenika. Realizovane aktivnosti imaju za ciljeve poboljšanje kvaliteta i zadovoljstva životom korisnika, demarginalizaciju i izlazak iz nevidljivosti u vidljivu zonu za zajednicu, predstavlja priliku zasticanje novih iskustava, kontakata i obogaćivanja sadržaja iz svakodnevnog života,osnaživanje korisnika i njihovo socijalno uključivanje, podsticanje promena,reuspostavljanje kontakata sa srodnicima, prijateljima, bliskim osobama, negovanju i oživljavanju tradicije, običaja, nacionalnog i kulturnog identiteta, uspomena, podsećanje javnosti naočuvane kapacitete, veštine korisnika i njihovog značaja za širu zajednicu. Evaluacija realizovanih aktivnosti je ukazala da iste doprinose ostvarivanju početnih ciljeva. Aktuelno je u ustanovama socijalne zaštite ovog tipa zbrinuto 24 korisnika /štićenika iz opštine Bački Petrovac.

Medjunarodna naucno strucna konferencija 2

Medjunarodna naucno strucna konferencija 3

Medjunarodna naucno strucna konferencija 4

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt