Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Znanjem protiv nasilja 1

Centar za socijalni rad je po pozivu Udruženja žena naseljenih mesta opštine Bački Petrovac, a prema prethodnom Planu rada Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bački Petrovac pripremio je i relizovao informativno edukativnu prezentaciju na temu nasilja u porodici sa posebnim osvrtom na fenomen nasilja nad starim osobama. 

O fenomenu nasilja, oblicima, mogućnostima zaštite i postupanjima ustanova, zakonima i stručnim procedurama  govorile su stručne radnice centra za socijalni rad, socijalna radnica Maria Oros, Milka Grbić, psiholog, rukovodilac Tima za nasilje u centru za socijalni rad, direktorka centra, Biljana Drakulić i stručni radnik – koordinator usluge socijalne zaštite „Kućna nega i pomoć u kući“ socijalna radnica Miroslava Čestvenova.  Članice udruženja su imale priliku da usvoje nova znanja i dobiju informacije u vezi prijava sumnje na nasilje, kao i da  svoja pirtanja i dileme dopune, razjasne u diskusiji sa stručnim radnicima. Učesnici ovu aktivnosti  ocenjuju kao značajnu  i korisnu i stakli su potrebu za daljom saradnjom.

Znanjem protiv nasilja 2

Znanjem protiv nasilja 3

Znanjem protiv nasilja 4

Znanjem protiv nasilja 5

Znanjem protiv nasilja 6

Znanjem protiv nasilja 7

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih