Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Imate pitanja/ izazove ili nedoumice na partnerskom, bračnom, roditeljskom, porodičnom i ličnom planu?!

Bračno i porodično savetovalište „Rodinka“ u Bačkom Petrovcu je mesto za Vas, Vašeg partnera/ku, porodicu gde Vam nudimo besplatnu stručnu pomoć i podršku.

Više informacija na plakatu ispod.

Opširnije: Preventivni rad sa porodicama u Bračnom i porodičnom savetovalištu Rodnika

Opširnije: Preventivni rad Centra za socijalni rad  i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ sa...

Dana 08.04.2019. godine u prostorijama Turističke organizacije opštine Bački Petrovac stručne radnice Centra za socijalni rad i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ Valeria Potfaj Fabian i Milka Grbić su obeležile Međunarodni dan Roma, povodom čega je održana radionica na temu „Maloletnički brakovi - uzroci i posledice“.

Opširnije: Preventivni rad Centra za socijalni rad i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ sa...

Centar za socijalni rad opštine B. Petrovac je uzeo učešće u realizaciji aktivnosti u  okviru donetog LAP-a za obrazovanje Roma u opštini Bački  Petrovac 2018-2020  na tribini koja je održana    25.02. i 26.02.2019. godine u prostorijama osnovnih škola  u Bačkom Petrovcu i Kulpinu pod nazivom "Obrazovanje kao faktor smanjenja rizika od siromaštva dece",

Opširnije: "Nadležnost Centra za socijalni rad – kao organa starateljstva i saradnja obrazovno-vaspitne...

Opširnije: Centar za socijalni rad i Fondacija Tijana Jurić nastavljaju saradnju

U utorak 19. marta  2019. godine  održane su radionice za učenike 7. i 8.  razreda osnovnih škola u Gložanu, Kulpinu i Magliću na temu „Ukradena bezbednost  - digitalno nasilje”. Edukaciju je realizovala Fondacija Tijana Jurić iz Subotice.

Opširnije: Centar za socijalni rad i Fondacija Tijana Jurić nastavljaju saradnju

Rešenje preuzmite ovde.

Strana 4 od 14

Potkategorije