Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad opštine B. Petrovac je uzeo učešće u realizaciji aktivnosti u  okviru donetog LAP-a za obrazovanje Roma u opštini Bački  Petrovac 2018-2020  na tribini koja je održana    25.02. i 26.02.2019. godine u prostorijama osnovnih škola  u Bačkom Petrovcu i Kulpinu pod nazivom "Obrazovanje kao faktor smanjenja rizika od siromaštva dece",

Opširnije: "Nadležnost Centra za socijalni rad – kao organa starateljstva i saradnja obrazovno-vaspitne...

Opširnije: Centar za socijalni rad i Fondacija Tijana Jurić nastavljaju saradnju

U utorak 19. marta  2019. godine  održane su radionice za učenike 7. i 8.  razreda osnovnih škola u Gložanu, Kulpinu i Magliću na temu „Ukradena bezbednost  - digitalno nasilje”. Edukaciju je realizovala Fondacija Tijana Jurić iz Subotice.

Opširnije: Centar za socijalni rad i Fondacija Tijana Jurić nastavljaju saradnju

Rešenje preuzmite ovde.

Informator o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu preuzmite ovde.

Opširnije: Tribina  „Ukradena bezbednost – digitalno nasilje“ u gimnaziji i osnovnim školama u  opštini Bački...

Saradnja Fondacije Tijana Jurić i Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac se nastavlja kroz organizovanje tribine na temu „Ukradena bezbednost - digitalno nasilje“  koja je organizovana 13.02.2019. godine u Gimnaziji  „Jan Kolar“ sa domom učenika  i Osnovnoj školi  „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu.

Opširnije: Tribina „Ukradena bezbednost – digitalno nasilje“ u gimnaziji i osnovnim školama u opštini Bački...

Strana 7 od 17

Potkategorije