Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Informator o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu preuzmite ovde.

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je 20. i 21. decembra  realizovao dodelu jednokratne novčane pomoći u cilјu zadovolјenja egzistencijalnih potreba kao podrška i pomoć porodicama za prevazilaženje predstojećeg zimskog perioda.

Opširnije: Podrška materijalno ugroženim porodicama za prevazilaženje zimskog perioda

Opširnije: Znanjem protiv nasilja

Centar za socijalni rad je po pozivu Udruženja žena naseljenih mesta opštine Bački Petrovac, a prema prethodnom Planu rada Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bački Petrovac pripremio je i relizovao informativno edukativnu prezentaciju na temu nasilja u porodici sa posebnim osvrtom na fenomen nasilja nad starim osobama. 

Opširnije: Znanjem protiv nasilja

Opširnije: Realizovana obuka za pružanje usluge socijalne žaštite Lični pratilac deteta

U organizaciji Centra za socijalni rad u periodu od 17 – 19. 11 .2017. g.,  u prostorijama OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu održana je akreditovana obuka za uslugu socijalne zaštite lični pratilac deteta.  Obukom su obuhvaćeni lični pratioci koji pružaju uslugu, lica koja bi u narednom periodu mogla biti angažovana za ličnog pratioca, predstavnici svih nivo obrazovnog sistema, vrtić, osnovne i srednja škola,  predstavnici  Interresorne komisije opštine Bački Petrovac, stručni radnici centra za socijalni rad, koordinator službe usluge socijalne zaštite „Kučna nega i pomoć u kući“, roditelji dece/učenika koji koriste uslugu ličnog pratioca.

Opširnije: Realizovana obuka za pružanje usluge socijalne žaštite Lični pratilac deteta

Opširnije: Učešće stručnih radnika Centra za socijalni rad na 13. Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji...

Stručni radnici centra za socijalni rad, Biljana Drakulić, psiholog, direktorka centra i Milka Grbić, psiholog , izlagali su na 13. Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji , koja je održana u Bačkom Petrovcu od 20. - 22. oktobra pod nazivom „Zdravstveni i socijalni problemi 21 veka“, svoj rad „Kad nevidljivi postanu vidljivi“ jedan od mogućih obilka unapređenja saradnje centra za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite - primer prakse CSR B.Petrovac.

Opširnije: Učešće stručnih radnika Centra za socijalni rad na 13. Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji...

Strana 7 od 14

Potkategorije