Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Opširnije: Radni sastanak sa Hausing centrom iz Beograda - centrom za unapređenje stanovanja socijalno...

Predsednik opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika opštine Jan Brna i direktorka centra za socijalni rad Biljana Drakulić održali su radni sastanak, 04.10.2017. godine sa predesdnicom Hausing centra iz Beograda – centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, Branislavom Žarković. Sastanku je prethodila analiza postojećeg stanja u oblasti socijalnog stanovanja (uslovi stanovanja i struktura korisnika) u opštini Bački Petrovac, koju se izradio Centar za socijalni rad. Razmatrane su mogućnosti realizacije projekata izgradnje objekata za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u opštini Bački Petrovac.

Opširnije: Radni sastanak sa Hausing centrom iz Beograda - centrom za unapređenje stanovanja socijalno...

Opširnije: Radni sastanak CSR Bački Petrovac sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu  i Centrom za...

Dana, 03.10.2017. godine održan je radni sastanak sa Zavodom za socijalnu zaštitu i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje kome je prisustvovala direktorka centra, Biljana Drakulić I Milka Grbić, psiholog, voditelj slučaja. Na sastanku su predstavljeni podaci o deci koja se nalaze u sitemu socijalne zaštite u AP Vojvodini, standardi i iskustva u pružanju usluge povremenog porodičnog smeštaja, model programa pripreme za pružaoce usluge porodičnog smeštaja. U opštini Bački Petrovac aktivno je šest hraniteljskih porodica koje u svom domu brinu o jedanaestoro.

Opširnije: Radni sastanak CSR Bački Petrovac sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i Centrom za...

Opširnije: Učešće Centra za socijalni rad na skupu razmene iskustava i konsultacija na temu zloupotrebe...

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana 03.09.2017. godine  u okviru procesa  izrade Mape puta za suzbijanje dečijeg rada uključujući i najgore oblike koji je pokrenula Medjuanrodna organizacija rada u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja učestovoao na konsultacijama u formi razmene iskustva sa ciljem boljeg sagledavanja da li i u kojoj meri se profesionalci susrecu sa pojavama zloupotrebe dečijeg rada uključujući i najgore oblike. Prezentaciju  situacije u opštini Bački Petrovac u odnosu na datu temu je predstavila pedagog CSR Milana Landup.

Opširnije: Učešće Centra za socijalni rad na skupu razmene iskustava i konsultacija na temu zloupotrebe...

Opširnije: Obezbeđena zimska garderoba za socijalno ugrožene grupe korisnika

CSR BačkiPetrovac i Visoka škola zdravstva i socijalnog rada sv. Elizabeta, nastavna jedinica Martin Luter Bački Petrovac su u zajedničkoj akciji  koja je relaizovanau periodu od 18.09. – 22.09.2017.g. septembra omogućili da  korisnici novčane socijalne pomoći kao i druge socijalno ugrožene grupe građana, opštine sebi obezbede nošenu robu, koju su sakupili studenti visoke škole,  i na taj način se pripreme  za predstojeće zimski period.

Opširnije: Obezbeđena zimska garderoba za socijalno ugrožene grupe korisnika

Opširnije: Održani treći susreti korisnika  ustanova socijalne zaštite sa srodnicima i prijateljima u Bačkom...

U organizaciji Centra za socijalni rad opštineBački Petrovac održan je po treći put susret korisnika ustanova socijalne zaštite za duševno obolela lica sa srodnicima i prijateljima u Bačkom Petrovcu, dana 09.06.2017.g. Susretu su prisustvovali korisnici ustanova za smeštaj iz Starog Leca, Čuruga, Veternika i Stare Moravice koji su pre smeštaja živeli u opštini Bački Petrovac kao i predstavnici Pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu. Susret je obogćen sadržajima koji je korisnicima omogućio da steknu nova iskustva i da ožive uspomene na svoje mesto porekla, rođake, komšiju, kulturu i tradiciju. Posetili smo Muzejski kompleks u Kulpinu, Dvorac Dunđerski i Poljoprivredni muzej.

Opširnije: Održani treći susreti korisnika ustanova socijalne zaštite sa srodnicima i prijateljima u Bačkom...

Strana 7 od 13

Potkategorije