Opština Bački Petrovac - Obec Báčsky Petrovec

 
Naslovna arrow Lokalna samouprava arrow Službeni list
Službeni list
Službeni list br.3 - 2014 Štampaj

Broj 3, 24. februar 2014
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

15. - Poslovnik Skupštine opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst),

KOMISIJA ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PRITUŽBE I PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI I SLUŽBENIH AKATA

16. - Ispravka Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
17. - Ispravka Odluke o petim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
18. - Ispravka Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
19. - Ispravka Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac (prečišćeni tekst). 

Preuzmite ovde:

Službeni list br.3 - 2014 

 
Službeni list br.2 - 2014 Štampaj

Broj 2, 24. februar 2014
SADRŽAJ

 I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

5. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
6. - Odluka o prvim izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac,
7. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta,
8. - Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Maglić,
9. - Rešenje o razrešenju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,
10. - Rešenje o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,
11. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
12. - Rešenje o imenovanju dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

13. - Rešenja o raspodeli sredstava udruženjima,

III OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

14. - Rešenje o neizrađivanju strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Maglić.

Preuzmite ovde:
 
Službeni list br.1 - 2014 Štampaj
Broj 1, 23. januar 2014
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
1. - Statut Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst),

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
2. - Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu,
3. - Rešenje o izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
4. - Rešenje o izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO.
 
Preuzmite ovde:
 
Službeni list br.15 - 2013 Štampaj
Broj 15, 31. decembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

227. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
228. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
229. - Odluka o izmenama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
230. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu,
231. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu,
232. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
233. - Rešenje o razrešenju od dužnosti Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
234. - Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

235. - Pravilnik o izmeni Pravilnika o personalnoj asistenciji detatu,
236. - Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
237. - Rešenje o formiranju radne grupe za izradu predloga Odluke iz člana 27. stav 5. Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta a po zahtevu d.o.o. „NEL“ Bački Petrovac,
238. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JP KSP „Komunalac“ Maglić, 
239. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/342- 2013,

III MESNA ZAJEDNICA BAČKI PETROVAC

240. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,

IV MESNA ZAJEDNICA MAGLIĆ

241. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Maglić.
 
Preuzmite ovde:
 
 
Službeni list br.14a - 2013 Štampaj
Broj 14a, 30. novembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
- Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne  regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u  Bačkom Petrovcu – AKVA PARK
 

Preuzmite ovde:

 
Službeni list br.14 - 2013 Štampaj
Broj 14, 30. novembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
204. - Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
205. - Odluka o načelima komasacije katastarske opštine Bački Petrovac,
206. - Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
207. - Odluka o visini stope poreza na imovinu u Opštini Bački Petrovac,
208. - Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu,
209. - Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika, koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
210. - Odluka o trećim izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac,
211. - Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu,
212. - Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
213. - Odluka o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
214. - Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Akva Park,
215. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
216. - Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
217. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
218. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
219. - Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu delatnosti javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
220. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
221. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/296- 2013,
222. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/296-1- 2013,
223. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/309- 2013,
224. - Rešenje o izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO,
225. - Rešenje o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u Opštini Bački Petrovac u zonama,
226. - Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac. 
 

Preuzmite ovde:

 
Službeni list br.13 - 2013 Štampaj
Broj 13, 25. novembar 2013
SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
202. - Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.

II USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE
203. - Odluka Ustavnog suda Republike Srbije broj IUo-94/2011 od 20.11.2013. godine. 
 

Preuzmite ovde:

 
Službeni list br.12 - 2013 Štampaj
Broj 12, 08. novembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
193. - Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac (prečišćeni tekst), 
194. - Odluka o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić (prečišćeni tekst),

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
195. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/267- 2013,
196. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/273- 2013,
197. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/274- 2013,
198. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/275- 2013,
199. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/283- 2013,
200. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/285- 2013,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
201. - Rešenje o dopuni Rešenja o postavljanju pomoćnika predsednika opštine za društvene delatnosti.

Preuzmite ovde:

 

 
Službeni list br.11a - 2013 Štampaj
Broj 11a, 27. septembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
- GODIŠNJI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu. 

 

Preuzmite ovde:

 
Službeni list br.11 - 2013 Štampaj
Broj 11, 27. septembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
152. - Program sanacije i obnove dobara zahvaćenih elementarnim nepogodama,
153. - Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014 -2020,
154. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
155. - Odluka o petim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
156. - Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
157. - Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP za KSP „Komunalac“ Maglić,
158. - Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, 
159. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, 
160. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, 
161. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, 
162. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, 
163. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, 
164. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, 
165. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2013/2014 godinu,
166. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti 
Opštine Bački Petrovac,
167. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
168. - Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“, Maglić,
169. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
170. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove“Progres“ Bački Petrovac,
171. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove “Progres“ Bački Petrovac,
172. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
173. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
174. - Rešenje o imenovanju članova Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,
175. - Rešenje o imenovanju članova Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Maglić,
176. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,
177. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,
178. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
179. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
180. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za primopredaju dužnosti, 
181. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za primopredaju dužnosti, 
182. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
183. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
184. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
185. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
186. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,


II PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
187. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac na mandatni period 2013. – 2017. godine,
188. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Maglić na mandatni period 2013. – 2017. godine,


III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
189. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/230- 2013,
190. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/234- 2013,
191. - Rešenje o promeni aproprijacije,


IV KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE REFERENDUMA O PREDLOGU ODLUKE O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE GLOŽAN
192. - Izveštaj o rezultatima sprovedenog referenduma.

Preuzmite ovde:
 
Službeni list br.10 - 2013 Štampaj
Broj 10, 28. avgusta 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
148. - Odluka o Nagradi opštine i ostalim javnim priznanjima Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst),
- KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

149. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
150. - Rešenje o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 01. septembra do 31. decembra 2013. godine,
151. - Zaključak o ispravci Rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika.
 
Preuzmite ovde:
Službeni list br.10 - 2013    
 
Službeni list br.9 - 2013 Štampaj
Broj 9, 7. august 2013
SADRŽAJ

 I  NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

145. -  Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
146. -  Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić,
147. -  Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:

Službeni list br.9 - 2013  

 
Još...
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 92 of 107
Virtuelni maticar

Izbor jezika:

Budžet opštine

Budzet-baner.png

Opstina Backi Petrovac