Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Službeni list Opštine Bački Petrovac

Broj 20

17. jula 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

94. - NAREDBA - DEVETA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 


Službeni list br 20 2020


 

Broj 19

15. jula 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

93. - NAREDBA - OSMA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 


Službeni list br 19 2020


 

Broj 18

1. jula 2020

S A D R Ž A J


I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

91. - Odluka o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

92. - Izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac održanim 21. juna 2020. godine.

 


Službeni list br 18 2020


 

Broj 17

23 Juna 2020

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/76-2020,

83. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/77- 2020,

84. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/78- 2020,

85. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/79- 2020,

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/80- 2020,

87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/81- 2020,

88. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/82- 2020,

89. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/83- 2020,

90. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/84- 2020.

 


Službeni list br 17 2020


 

Broj 16

22 Juna 2020

 

S A D R Ž A J


I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

80. - Zapisnik o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac na utvrđivanju rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac (21.06.2020. godine),

 

81. - Zapisnik o raspodeli odborničkih mandata na osnovu utvrđenih rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac (21.06.2020. godine).

 


Službeni list br 16 2020


 

Broj 15

12 Juna 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

KOMISIJA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNIH
ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

76. - Rešenje o određivanju biračkog mesta za glasanje na izborima
za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin,

77. - Zaključak o konačnom broju birača u izbornoj jedinici Mesna
zajednica Kulpin,

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

78. - Odluka o broju, sadržaju, obliku i načinu isticanja Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine,

79. - Odluka o štampanju Zapisnika o radu biračkog odbora na sprovođenju glasanja i utvrđivanju rezultata glasanja za izbor odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 15 2020


 

Broj 14

10. juna 2020

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

71. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

72. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

73. – Rešenje o ispravci Rešenja o utvrđivanju Zbirne izborne liste
kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac
na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine,

74. - Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića i broja kontrolnih listova za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac raspisanim za 21. jun 2020. godine,

75. - Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine - prečišćen tekst.


Službeni list br.14 - 2020


 

Broj 13
09. maja 2020

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

63. - Odluka o donošenju Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019 – 2028,

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

64. - Odluka o trećim izmenama Poslovnika o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

65. - Odluka o izmeni obrazaca za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac u 2020. godini i izmenjeni obrasci,

66. - Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izboraza odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac koji će se održati u 2020. godini,

67. - Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac koji će se održati u 2020. godini.

68. - Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine,

69. - Izvod iz Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine,

70. – Rešenje o zaključivanju dela Jedinstvenog biračkog spiska za područje
opštine Bački Petrovac.


Službeni list br.13 - 2020


 

Broj 12
27. maja 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

34. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

35. - Odluka o donošenju Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine,

36. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

38. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

39. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

40. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,

41. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,

42. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

43. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

 

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2020. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

46. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2020. godinu,

47. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2020. godinu,

48. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

49. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2020. godinu,

50. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2020. godinu,

51. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2020. godinu,

52. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Bački Petrovac,

53. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Kulpin,

54. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Gložan,

 

II PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

55. - Rešenje o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin,

 

II OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

56. - Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

57. - Odluka o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

58. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/70 2020,

59. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/74- 2020,

60. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/75- 2020,

61. - Program monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2020-2021. godinu,

62. - Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2020-2021. godinu.

 


Službeni list br.12 - 2020


 

Broj 11
14. maja 2020


S A D R Ž A J


I IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

22. - Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac koji su raspisani 4.marta 2020. godine,

23. - ROKOVNIK za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac raspisanih 4. marta 2020. godine,
24. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-32,
25. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-34,

II OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

26. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/44-2020,
27. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/48-2020,
28. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/49-2020,
29. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/50-2020,
30. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/51-2020,
31. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/45-2020,
32. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/46-2020,
33. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/47-2020.


Službeni list br.11 - 2020


 

Broj 10

21. aprila 2020

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

21. - NAREDBA - ŠESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 


Službeni list br.10 - 2020


 

Broj 9

6. aprila 2020

 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

16 - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

17. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

18. - Odluka o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

19. - Rešenje o određivanju taksi stajališta za taksi prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

20. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/40-2020

 


Službeni list br.9 - 2020