Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 3
14. maja 2018.

SADRŽAJ

I  OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

 

29. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/69-2018,

30. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/87-2018,

31. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/88-2018,

32. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/101-2018,

33. - Rešenje o promeni aproprijacije, br. 016-4/86-2018

34. - Rešenje o promeni aproprijacije, br. 016-4/96-2018

35. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

 

II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

36. - Pravilnik o ponašanju zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 3 - 2018.


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih