Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 6, 
30. jula 2015
 
SADRŽAJ
 
I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

76. - Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
77. - Rešenje o postavljanju v.d. načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
78. - Rešenje o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, broj 016-4/158-200-15,
79. - Rešenje o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, broj 016-4/185-2015,
80. - Rešenje o imenovanju radne grupe za izradu Strategije razvoja sport u Opštini Bački Petrovac za period 2015 – 2020. godine,
81. - Rešenje o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015. godinu,
82. - Rešenje o promeni aproprijacije,
83. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/177- 2015,
84. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/196- 2015,
85. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/197- 2015,
86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/198- 2015,
87. - Rešenje o davanju saglasnosti na nove cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde: