Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 8, 
28. novembra 2015
 
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

106. - Odluka o ukidanju Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,
107. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2015/2016 godinu,
108. - Rešenje o razrešenju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
109. - Rešenje o imenovanju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac
110. - Rešenje o imenovanju novog zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački
Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
111. - Rešenje o razrešenju članice Komisije za budžet i finansije,
112. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za budžet i finansije,
113. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,
114. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,
115. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, usklađeno sa presudom Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-11 U.10838/15 (2013) od 14.10.2015. godine,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

116. - Rešenje o ukidanju Rešenja o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
117. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj 016-04/244-2015,
118. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/273-2015,
119. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/274-2015,
120. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/275-2015,
121. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/276-2015,
122. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/277-2015,
123. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/278-2015,
124. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/279-2015,
125. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/280-2015,
126. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/284-2015,
127. - Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde: