Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+


Broj: 10, 17.decembra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

104. -     Odluka o stavljanju van snage Odluke o  osnivanju  Javnog  preduzeća za  informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“    usled  brisanja Ustanove  Informativni  centar „Báčsky  Petrovec“ Bački  Petrovac,
105. -    Odluka  o  osnivanju  Javnog  preduzeća za  informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“    
106. -     Odluka  o  učešću  opštine u  troškovima  produženog boravka dece u osnovnim školama,
107. -    Odluka o uvođenju  samodoprinosa za područje  Mesne zajednice Maglić,
108. - Rešenje o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“,
109. -    Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“,
110. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC»,


II   NAČELNIK  OPŠTINSKE UPRAVE

111. -    Pravilnik o unutrašnjem (kućnom)  redu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,


III  SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE  I  PROPISE

112. -    Ispravka Odluke o uslovima i postupku subvencionisanja naknade za komunalne usluge.

pdf.png

Preuzmite ovde