Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 10, 30. juna 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

78. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
79. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
80. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
81. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
82. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
83. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
84. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
85. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
86. -    Rešenje o razrešenju od dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“, Bački Petrovac,
87. -    Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“, Bački Petrovac,
88. -    Rešenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti i službenih akata.