Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 11, 31. decembra 2007. god.


S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

113. -    Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2008. godini,
114. -    Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
115. -    Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,

II  PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

116. -   Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga DOO „Gloakvalis“ Gložan.