Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 13, 04. novembra 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

118. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
119. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
120. -    Odluka  o  pristupanju sprovođenja  postupka  davanja u  zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
121. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
122. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac
123. -    Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,
124. -    Rešenje izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
125. -    Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

II  SLUŽBA  SKUPŠTINE  OPŠTINE

126. -    Ispravka Odluke o Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.