Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 2, 03. marta 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

25. -    Odluka o utvrđivanju predloga Odluke  o uvođenju samodoprinosa za područje  Mesne zajednice  Bački Petrovac za period od 01.04.2008. do 31.03.2013. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
 
II   PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

26. -     Rešenje o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin,

III PREDSEDNIK  OPŠTINE BAČKI PETROVAC

27. -    Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga DP za KSP „Komunalac“ Maglić.