Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 3, 10. marta 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. -    Odluka o pristupanju  promenama  Statuta  Opštine Bački Petrovac,
29. -    Rešenje o davanju saglasnosti  na Program poslovanja DP za KSP „Komunalac“ za 2008. godinu,
30. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2008. godinu,
31. -    Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću,
32. -    Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću,
33. -    Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije,

 
II   PREDSEDNIK  OPŠTINE BAČKI PETROVAC

34. -     Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.