Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 6, 30. aprila 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I  OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

54. -    Rešenje o utvrđivanju Zbirne  izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bački  Petrovac,

II   IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE
     7  –  BAČKI  PETROVAC

55. -    Lista kandidata  za  izbor  poslanika  u  Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine u izbornoj jedinici 7 – BAČKI PETROVAC.

pdf.png

Preuzmite ovde