Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 7, 10.oktobra 2007.god


S  A  D  R  Ž  A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

85. -    Odluka o dodeli  Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
86. -    Odluka o utvrđivanju  nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period 01.01.2008. – 31.12.2012 godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
87. -    Odluka o upotrebi imena i simbola (grba i zastave) Opštine  Bački Petrovac,
88. -    Odluka o osnivanju  i izdavanju Informativnog mesečnika Opštine Bački Petrovac «NAŠA  REČ»,
89. -    Rešenje o davanju  saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP «Progres» Bački Petrovac za 2007. godinu,
90. -    Načela komasacije u k.o. Maglić.

pdf.png

Preuzmite ovde