Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 7, 12. maja 2008. god.

 S  A  D  R  Ž A  J

I  OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
   BAČKI PETROVAC

56. -    Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača u Opštini Bački Petrovac,
57. -    Izveštaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu Opštine Bački Petrovac na izborima održanim 11. maja 2008. godine,    

II  IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE
    7 – BAČKI PETROVAC

58. -    Izveštaj o rezultatima izbora za poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine na izborima održanim  11.05.2008. godine po većinskom izbornom sistemu u Izbornoj jedinici 7 – Bački Petrovac,
59. -    Rešenje o ponavljanju glasanja za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine po većinskom izbornom sistemu u Izbornoj jedinici 7 – Bački Petrovac,
60. -    Lista kandidata za ponovljeno glasanje (drugi krug) za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine po većinskom sistemu u Izbornoj jedinici 7 – Bački Petrovac.