Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 8, 19.oktobra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

91. -    Odluka o  informisanju  i  obaveštavanju  građana Opštine Bački Petrovac  putem  kablovskog  distributivnog  sistema,
92. -    Odluka o donošenju Prostornog plana Opštine  Bački Petrovac,
92. a    Prostorni plan Opštine Bački Petrovac,
93. -    Rešenje o razrešenju člana Školskog  odbora  Osnovne  škole «Žarko Zrenjanin»  u Magliću,
94. -    Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole «Žarko Zrenjanin» u Magliću.

pdf.png

Preuzite ovde