Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 9, 16. juna 2008. god.


S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

67. -    Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
68. -    Odluka o utvrđivanju izvršnih organa Opštine Bački Petrovac,
69. -    Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
70. -    Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
71. -    Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,
72. -    Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,
73. -    Rešenje o izvoru zamenika predsednika Opštine  Bački Petrovac,
74. -    Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
75. -    Rešenje o izboru članova Mandatno-imunitetske komisije Skupštine opštine,
76. -    Rešenje o izboru članova Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine opštine,

II  OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA BAČKI  PETROVAC

77. -    Izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac (11. maj 2008. godine).