Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU POLjOČUVARSKA SLUŽBA, JN 404-4/2017-05 – NE OTVARATI!“
najkasnije do 09.03.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

 

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke