Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Predmet javne nabavke br. 404-11/2015-05 je nabavka radova – Sportska hala u Gložanu
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45212225 - Radovi na izgradnji sportskih dvorana

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 20. jula 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.  

 

 

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke