Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Predmet javne nabavke br. 404-14/2015-05 je gorivo za motorna vozila za potrebe direktnih korisnika budžeta Opštine Bački Petrovac.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
09132100 - bezolovni benzin
09134200 – dizel gorivo

Ponuda se smatrati blagovremenom ukoliko je primljena od strane Naručioca najkasnije do 15.07.2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda održaće se istog dana u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, u ulici Kolarova broj 6, prvi sprat, sa početkom u 13 časova. 

doc.png Konkursna dokumentacija 404-14 2015-05

pdf.png Poziv za podnošenje ponude 404-14 2015-05

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke