Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Predmet javne nabavke broj 404-7/2015-05 je nabavka dobara: 
nabavka i ugradnja video nadzora u OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu i OŠ „J.M.Dragutin“ u Gložanu, a prema specifikaciji i karakteristikama sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.
 
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 
35125300 – sigurnosne kamere
 
Vrsta i opis predmeta javne nabavke sastavni je deo konkursne dokumentacije.

Ponuda je blagovremena ako stigne kod Naručioca do 05.06.2015.g. do 12 časova.

 
 
 
 
 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke