Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Predmet javne nabavke br. 404-20/2015-05 је nabavka dobara – Opremanje školske sportske hale u Bačkom Petrovcu

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
37400000 – sportska roba i oprema
37450000 – oprema za sportove na sportskim igralištima i terenima

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 15. septembra 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke