Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Понуде се подносе лично на писарници наручиоца или путем поште на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, КОЛАРОВА 6. са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ЈН 404-16/2016-05 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 31.07.2017. године до 12 часова без обзира на начин достављања.

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih