Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6.

sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - LIČNI PRATILAC DETETA, JN 404-2/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 12.02.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke