Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - STUDIJE PROCENE STANјA POSTOJEĆEG VODOVODNOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC SA PREDLOZIMA ZA
UNAPREĐENјE SISTEMA, JN 404-13/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 14.06.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

 

Odluka_o_dodeli_ugovora.pdf (objavljeno 17.06.2019)

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih