Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-19/2015-05

Predmet javne nabavke br. 404-19/2015-05 je nabavka radova – Uređenje turističkog kompleksa, lovačkog doma u Bačkom Petrovcu
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45400000 – završni građevinski radovi

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 10. avgusta 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac. 

 

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke