Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

  1. Predmet javne nabavke

            Predmet javne nabavke br. 404-21/2017-05 je nabavka usluga – Usluge uklanjanja, transporta i uništavanja leševa i otpada životinjskog porekla, na period od 12 meseci

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Usluge sakuplјanja otpada – 90511000

Usluge prevoza otpada – 90512000

Usluge spalјivanja otpada – 90513300

 

 

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke