Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - KRPLjENјE UDARNIH RUPA NA LOKALNIM PUTEVIMA I PUTEVIMA PO ULICAMA U NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-9/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 15.04.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja. Ponude se otvaraju 15.04.2019. godine u 13 časova u maloj sali Opštine, prvi sprat.

Preuzimanje:

 

Konkursna_dokumentacija.pdf

Poziv_za_podnošenje_ponuda.docx

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENјE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke