Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - SISTEMATSKO SUZBIJANјE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC , JN 404-8/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 08.04.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke