Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiREPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
KOMISIJA ZA OCENU GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC
DANA: 14.03.2017.

Na osnovu Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Pravilnik), Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac dana 14.03.2017. godine raspisuje:

JAVNI POZIV 

Za dodelu sredstava za finansiranje POSEBNIH programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Bački Petrovac.

1. Ukupan iznos sredstava za finansiranje posebnih programa sportskih organizacija iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2017. godinu iznosi

300.000,00 dinara

i predviđena su u Odluci o budžetu za 2017. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.20a/2016) u razdelu 4, glava 1 , program 14 – Razvoj sporta i omladine, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, pozicija 131 i programska klasifikacija 1301-0002-Podrška predškolskom i školskom sportu, pozicija 132, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama.

2. Pod posebnim programima podrezumevaju se sledeća područja u sportu:

   1. Obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
   2. Unapređenje zaštite zdravlјa sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog -obrazovanja sportista, posebno mladih, uklјučujući i antidoping obrazovanje;
   3. sprečavanje negativnih pojava u sportu u Opštini (doping, nasilјe i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);
   4. racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Opštini i sportskih objekata u svojini Opštine kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta;

3. Podnosilac programa je u obavezi da podnese sledeću dokumentaciju:
    1. Rešenje o registraciji (APR)

4. Javni poziv se objavlјuje na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac i ostaje otvoren u vremenu od 14. marta 2017. godine zaklјučno sa 22. martom 2017. godine.

5. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično u uslužnom centru opštine Bački Petrovac ili poštom na sledeću adresu:
 Sportski savez Opštine Bački Petrovac - Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac, ul. Kolarova broj 6, sa naznakom: ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE SPORTSKIH ORGANIZACIJA

6. Dokumentacija po javnom pozivu se može preuzeti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova, u uslužnom centru opštine Bački Petrovac, Kolarova broj 6, i na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac.

7. Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na tel: 0658828022


 Predsednik komisije

Srđan Stojanović