Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/192-2020
Dana: 17.11.2020. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 105. stav 2. Statuta Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2019), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 11. sednici održanoj dana 17.11.2020. godine, građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, u p u ć u j e

J A V N I P O Z I V
za učešće u javnoj raspravi
o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu

Javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu počinje danom objavlјivanja ovog javnog poziva na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac i traje do 07.12. 2020. godine.

Predlozi i primedbe na nacrt Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu se u toku trajanja javne rasprave mogu dostaviti u pisanoj formi lično u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ili poštom na adresu Opštinsko veće Opštine Bački petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, kao i elektronskom poštom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Dana 03.12.2020. godine (u četvrtak), u zgradi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, Kolarova 6, u velikoj sali (I sprat), sa početkom u 19:00 časova, održaće se otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine Bački Petrovac sa zainteresovanim građanima, udruženjima, stručnom i ostalom javnošću, na kojem će se obrazložiti predmetni nacrt odluke a prisutni će moći usmeno da iznesu svoje predloge i primedbe povodom istog.

Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs), u prilogu ovog javnog poziva.

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Jasna Šproh

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize