Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016) i  člana 21, 22. i 23. Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka (dalje MVS), Upravni odbor MVS u Bačkom Petrovcu na sednici održanoj dana 15. septembra 2017. godine doneo je Odluku o raspisivanju

KONKURSA

ZA IZBOR DIREKTORA MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Državljanstvo Republike Srbije,
 • da ima visoku stručnu spremu (visoko obrazovanje na studijama drugog stepena – diplomske akademske studije – master, ili specijalističke akademske studije, ili specijalističke strukovne studije, ili visoko obrazovanje na osnovnim studijima u trajanju od četiri godine) – humanističkog smera,
 • Pet godina radnog iskustva na poslovima u struci,
 • Učešće i rukovođenje u stručnim, naučnim, ili muzejskim projektima,
 • Rukovodeće sposobnosti, znanje i iskustvo,
 • Znanje slovačkog jezika.

Osim prijave na konkurs, kandidati treba da prilože:

 • Biografiju,
 • Plan rada i razvoja ustanove,
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Potvrda o radnom iskustvu,
 • Potvrda da kandidat nije krivično gonjen.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

Rok za prijavljivanje na konkurs počinje od dana objavljivanja istog u nedeljniku “Hlas ľudu”, tj. od 23. septembra do 07. oktobra 2017. godine.

Prijave na konkurs treba poslati na adresu: Muzej vojvođanskih Slovaka, M. Tita 23, 21470 Bački Petrovac. Neblagovremene i nekompletne prijave se neće uzimati u obzir.

Ovaj oglas se objavljuje na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Opštine Bački Petrovac, u nedeljniku “Hlas ľudu”, u programu Radija Petrovac, na internet stranici MVS i najmanje jednim dnevnim novinama, koje se distribuiraju na celoj teritoriji Srbije.

Detaljnije informacije o konkursu se mogu dobiti na tel.: 021/781-377 ili putem email pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..