Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa
kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
u Opštini Bački Petrovac
Broj: 016-1/289-2019-2
Dana: 19.11.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), člana 7. Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-4/28-2016 od 02.03.2016. godine i br. 016-4/114-2018 od 24.05.2018. godine (u dalјem tekstu Pravilnik) i odelјka II, alineja 2. Rešenja predsednika Opštine Bački Petrovac o formiranju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-1/289-2019 od 12.11.2019. godine, Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu Komisija), na svojoj 1. sednici održanoj dana 19.11.2019. godine, upućuje

 

O B A V E Š T E Nј E
za podnošenje predloga godišnjih programa kojima se ostvaruje
opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2020. godini

 

Obaveštava se Sportski savez Opštine Bački Petrovac da pribavi i dostavi predlog svog godišnjeg programa, kao i predloge godišnjih programa sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2020. godini, najkasnije do 27. novembra 2019. godine, poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac ili lično u prijemnoj kancelariji u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6, sa napomenom: „Za Komisiju za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac – godišnji programi“.
Uslovi, kriterijumi i način odobrenja godišnjih programa regulisani su Pravilnikom o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-4/28-2016 od 02.03.2016. godine i br. 016-4/114-2018 od 24.05.2018. godine (u dalјem tekstu Pravilnik).
Komisija razmatra sve prijave koje su prispele u propisanom roku, utvrđuje ispunjenost uslova za svakog učesnika. Učesnici koji su zadovolјili formalno pravne uslove ulaze u sistem valorizacije ponuđenih programa. Nakon valorizacije ponuđenih programa Komisija utvrđuje predlog raspodele finansijskih sredstava za svaku sportsku organizaciju koja je zadovolјila uslove iz Pravilnika. Predlog raspodele finansijskih sredstava Komisija upućuje Opštinskom veću, na osnovu kojeg Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac početkom 2020. godine donosi pojedinačno rešenje za svaku sportsku organizaciju sa navedenim iznosom.
Godišnji programi se podnose na obrascima br. 1, 2 i 5 koji su sastavni deo Pravilnika, sa obaveznom pratećom dokumentacijom navedenom u obrascima, a koji se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs, ili u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Srđan Stojanović, s.r.

 

za preuzimanje:

Obaveštenje za podnošenje godišnjih programa

Obrasci za godišnje programe

Pravilnik

 

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2