Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE
P r e d s e d n i k
Broj: 016-3/16-2020-02
Dana: 07.09.2020. godine
Bački Petrovac

 

- JAVNIM PREDUZEĆIMA I DRUGIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA
- USTANOVAMA I JAVNIM SLUŽBAMA
- UDRUŽENjIMA GRAĐANA
- GRUPAMA GRAĐANA
- ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
- DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

PREDMET: Poziv za podnošenje inicijativnih predloga kandidata za dodelu Nagrade Opštine Bački Petrovac, Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac i Sportskog priznanja

 

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o nagradi opštine i ostalim javnim priznanjima Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst) („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 10/2013), pokrećem postupak za podnošenje inicijativnih predloga kandidata za dodelu Nagrade Opštine Bački Petrovac i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu te Sportskog priznanja za 2019. godinu.

Uslovi, koje moraju ispunjavati kandidati za dodelu navedenih javnih priznanja Opštine Bački Petrovac, su sadržani u Odluci o nagradi opštine i ostalim javnim priznanjima Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst), koja je objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Inicijativne predloge kandidata za dodelu nagrade, posebnog javnog priznanja i sportskog priznanja mogu podneti javna preduzeća i drugi privredni subjekti, ustanove i javne službe, udruženja građana, grupa građana i pojedinci, odbornici u Skupštini opštine, državni organi i organi lokalne samouprave.

Odluka o dodeli nagrade i posebnog javnog priznanja za 2020. godinu i sportskog priznanja za 2019. godinu donosi Skupština Opštine Bački Petrovac na predlog Komisije za priznanja a dodela istih će biti realizovana na Svečanoj sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac koja se tradicionalno održava povodom Dana Opštine Bački Petrovac 15. oktobra.

Inicijative, odnosno predlozi se podnose u pisanom obliku uz adekvatno obrazloženje lično preko prijemne kancelarije Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ili putem pošte, najkasnije do 15.09.2020. godine, na adresu: KOMISIJA ZA PRIZNANjA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC, Kolarova 6, Bački Petrovac.

S poštovanjem.

 

P R E D S E D N I K
SKUPŠTINE OPŠTINE
dr Jan Jovankovič, s.r.

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize