Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)

o g l a š a v a

RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE BICIKLISTIČKE STAZE UZ KANAL OKM HS DTD NOVI SAD – SAVINO SELO U KO BAČKI PETROVAC

Odluka o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac je objavlјena u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, broj 10/2017.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 12. marta do 26. marta 2018. godine u zgradi Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, Ulica Kolarova br.6, odnosno objavlјen na internet stranici Opštine Bački Petrovac.

Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove kao nosilac izrade ovog plana organizuje rani javni uvid u cilјu upoznavanja javnosti sa opštim cilјevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišlјenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, poštom ili putem prijemne kancelarije Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1), u toku trajanja ranog javnog uvida, zaklјučno sa 26. martom 2018. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade plana mogu uticati na planska rešenja.

 

 

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize