Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik SO:
JAN ŠULJAN
(izabran na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.)

 

Zamenica predsednika SO:
ANA HUĐANOVA
(izabrana na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.)

 

Sekretar SO:
dipl. prav. SVETOSLAV MAJERA,
(postavljen na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj 09.06.2016. g.)

 

I. SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

(POLITIČKA PRIPADNOST I VERIFIKACIJA MANDATA)

1. Ana Boldocki-Ilić, B. Petrovac (S S) – mandat verifikovan 09.06.2016.g.
2. Jaroslav Danko, B. Petrovac (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016.g.
3. Zdeno Divjak, B. Petrovac (S S) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
4. Đura Govorčin, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
5. Kristina Kevenska, B. Petrovac (L S V) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
6. Ana Leginj, B. Petrovac (G G) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
7. Pavel Marčok, B. Petrovac (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
8. Jan Pavlis, B. Petrovac (S N! – S V!) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
9. Dragica Pejković, Bački Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
10. Jarmila Pucovski, B. Petrovac (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
11. Vesna Spevakova, B. Petrovac (G G) – mandat verifikovan 19.07.2016. g.
12. Darko Stojanović, B. Petrovac (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
13. Branislav Kelečević, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 08.09.2016. g.
14. Jan Šuljan, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
15. Vlastislav Urbanček, B. Petrovac (L S V) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
16. Tatiana Vujačić, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
17. Jan Bohuš, Gložan (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
18. Ondrej Fekete, Gložan (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
19. Ana Huđanova, Gložan (S N! - S V!) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
20. Pavel Pagač, Gložan (L S V) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
21. Pavel Žemberi, Gložan (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
22. Miroslav Čeman, Kulpin (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
23. Nataša Červeni, Kulpin (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
24. Branislav Kozarov, Kulpin (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
25. Aleksandra Kralik, Kulpin (S P S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
26. Spasoje Prodanov, Kulpin (D S) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
27. Srđan Ilijevski, Maglić (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
28. Duško Ilić, Maglić (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
29. Rajko Perić, Maglić (S P S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
30. Nemanja Pojužina, Maglić (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
31. Milanko Kolarski, Kulpin (S N S) – mandat verifikovan 29.09.2016. g.

 

II. ODBORNIČKE GRUPE OBRAZOVANE PRI SKUPŠTINI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

III. PREDSEDNIK SO-e, ZAMENIK PREDSEDNIKA SO-e I SEKRETAR SO-e

-  JAN ŠULJAN, predsednik SO-e (izabran na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.)

-  ANA HUĐANOVA, zamenica predsednika SO-e (izabrana na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.) 

-  SVETOSLAV MAJERA, dipl. prav., sekretar SO-e (postavljen na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj 09.06.2016. g.)

 

IV. STALNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC I ČLANOVI ISTIH

1. Komisija za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine: Milorad Popovicki, Mariena Stanković Krivak, Mile Nišić, Pavel Žemberi, Branislav Kozarov, Štefan Hansman, Mateja Stupar (izabrani na III sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

2. Komisija za budžet i finansije: Valentik Darko, Jan Bohuš, Rajko Perić, Duško Ilić, Dragica Pejković, Zuzana Maglovski, Jaroslav Halupka (izabrani na III sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

3. Komisija za društvene delatnosti: Nataša Červeni, Pavel Marčok, Bogdana Kobilarov, Marija Andrašik, Jan Pavlis (izabrani na III sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

4. Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata: Dragan Radišić., Ana Medovarski, Samuel Šuljan, Vieroslava Sljuka Cerovski, Nebojša Marušić (izabrani na III sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

5. Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose: Dario Adamović, Ondrej Fekete, Marica Stojanović, Vladimir Kovačević, Miroslav Čanji (izabrani na III sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine odnosno na IV sednici SO-e, dana 19.07.2016. godine)

6. Komisija za administrativno – mandatna pitanja: Dragica Pejković - predsednik, Ana Huđanova, Jaroslav Danko (izabrani na III sednici SO-e, 24.06.2016. g.)

7. Komisija za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine: Darko Stojanović, Šćastko Durgala, Boris Brkljač, Milanko Kolarski, Daniel Spevak (izabrani na III sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

8. Komisija za planove: Milan Anušjak, Peter Benka, Nebojša Stojisavljević, Ivan Tamaš, Aurela Šimudvarac Luči, Miroslav Častven, Jan Varga (Izabrani na VI sednici SO-e, dana 29.09.2016. godine) 

9. Komisija za priznanja: Jarmila Kolar, Ištvan Baranji, Ivana Murtin, Jan Tordaji, Jan Sabo (Izabrani na III sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

10. Izborna komisija Opštine Bački Petrovac: Milina Labat – predsednica, Nemanja Miljević – zamenik predsednice, Martina Martinko Sabolčki – član, Daniela Čelovski – zamenik člana,  Kristina Benka – član, Vinka Marjanović – zamenik člana, Branislav Kevenski – član, Ondrej Benka – zamenik člana, Gavra Govorčin – član, Tatjana Adamović – zamenik člana,  Igor Simić – član, Dragana Popadić – zamenik člana, Jan Dubovski – član, Irena Ilić – zamenik člana,  Rastislav Čapelja – član, Miroslav Fabok – zamenik člana,  Miroslav Tatliak – član, Mihal Spevak – zamenik člana,  Svetoslav Majera – sekretar, Milina Kišgeci – zamenik sekretara (izabrani na III sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine odnosno na IV. Sednici SO-e, dana 19.07.2016. godine)

11. Komisija za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac: Dušan Govorčin – predsednik (predstavnik SKGO), Pavel Križan, Branislav Kevenski, Pavel Žilaji – stalni članovi, Pavel Topoljski (za postupak imenovanja direktora u JP za KSP „Progres“ Bački Petrovac); Dragan Đajić (za postupak imenovanja direktora u JP za KSP „Komunalac“ Maglić) i Pavel Štrba (za postupak imenovanja direktora JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac) (imenovani na XIII sednici SO-e Bački Petrovac, 26.07.2013. g.).

 

V.  POSEBNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Savet za praćenje etičkog kodeksa: Borislav Cakić, Jaroslav Andrašik, Katarina Melegova-Melihova - predsednica, Zdenko Horvat, Jaroslav Makiš (izabrani na VIII sednici SO-e, 01.02.2013. g.).

2. Savet za mlade: Jasmina Kuštra, Martin Pucovski, Vladimir Fabri, Hana Tancikova, Ivana Ilić, Martin Širka, Jasmina Kovačević (Izabrani na VI sednici SO-e, 29.09.2016. g.).

3. Savet za ravnopravnost polova: Ana Leginj, Vjera Miškovicova, Blažena Anušjakova, Maria Gašparovska, Rastislav Labat, Jasna Đogo, Katarina Zornjanova (Izabrani na VI sednici SO-e, 29.09.2016. g.).

V. 1. SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 Dragan Petrović (predstavnik Srba), Branislav Davidović (predstavnik Srba), Katarina Melegova-Melihova (predstavnica Slovaka), dr. Samuel Čelovski (predstavnik Slovaka), Juraj Červenak (predstavnik Slovaka), Dragan Dražić (predstavnik Hrvata), Ferenc Suhai (predstavnik Mađara), Mirko Bogdanović (predstavnik Roma) (izabrani na XLII sednici SO-e, 21.03.2012. godine).

V. 2. SAVET ZA JAVNU BEZBEDNOST OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 Srđan Simić – predsednik, Jan Šuljan, Milovan Petrović, Zuzana Tarnoci, Vukašin Ivanišević, Jan Ribovič, Rastislav Labat, Tatjana Cerovski, Maria Lovreova, Vlasta Verle,  Jan Bohuš, Miroslav Čeman, Rajko Perić (izabrani na V sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine).

V. 3. SAVET ZA ZDRAVLJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 Jasna Šproh, Valerija Fabian, dr Jovana Šmanja, Milina Kišgeci, dr Sonja Harhaji, dr Jan Varga, Andreja Rakočević, Zuzana Pašić (izabrani na V sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine).

V. 4. OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 Srđan Simić – komandant, Jan Brna – zamenik komandanta, Vladimir Spevak - načelnik štaba, Jan Ribovič, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Pavel Zima, Aleksandra Arsenin, Jan Jovankovič, Dušan Govorčin, Vukašin Ivanišević, Tatiana Cerovski, Vladimir Turan, Čedomir Rupar, Ondrej Bovđiš, Miroslav Jaško, Jan Kovač, Samuel Valo (postavljeni na III sednici SO-e, održanoj dana 24.06.2016. godine).

VI. PRIVREMENA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac: Dr Jan Jovankovič – predsednik, Jan Lomianski – zam. predsednika, Miroslav Benjik - član, Branislav Kevenski – član, Boško Bogunović – član, Ana Đemrovski - član, Slavoljub Ninković - član (izabrani na IX sednici SO-e, održanoj 01.03.2013. godine).

2. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić: - Borivoj Ćurčić – predsednik, Ana Struhar – zam. predsednika, Petar Stanić – član, Marija Šević – zam. člana, Milorad Jeličić – član, Slavoljub Ninković – zam. člana, Aurela Šimudvarac – Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Mile Nišić – član, Mića Soleša – zam. člana, Vinka Marjanović – član, Kosta Ilić – zam. člana, Pavel Palenkaš – član, Krsto Jovanović – zam. člana (imenovani na XXVI sednici SO-e, održanoj 26.02.2007. g. i XXVII sednici SO-e, održanoj 02.04.2007. g.)

3. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin: - Marija Đuriš – predsednica, Ana Struhar – zam. predsednice, Slavoljub Ninković – član (nadelitelj), Srboljub Orlović – zam. člana, Petar Stanić – član, Jan Čapelja – zam. člana, Aurela Šimudvarac-Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Branislav Cesnak – član, Jan Halupka – zam. člana, Jan Trpinski – član, Vladimir Zima – zam. člana, Stevan Kolarski – član, Miroslav Stupavski – zam. člana (imenovani na XIX odnosno XLII sednici SO-e, održanoj 29.12.2009.  odnosno 21.03.2012. godine).

4. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac: - Marko Govorčin – predsednik, Katarina Rašeta – zam. predsednika, Ninković Slavoljub – član, Orlović Srboljub – zamenik člana, Jeličić Milorad – član, Galamboš Đura – zamenik člana, Triaška Jan – član, Dorča Mihal – zamenik člana, Červena Miroslava – član, Červenak Maja – zamenik člana, Sikora Vladimir – član, Tordaji Pavel ml. – zamenik člana, Žila Jan – član, Lekar Samuel – zamenik člana, Zornjan Miroslav – član, Pucovski Rasto – zamenik člana, Bartoš Ondrej – član, Kevenski Pavel – zamenik člana (imenovani na XVI sednici SO-e, održanoj 30.12.2013. godine, na XXIX sednici SO-e, održanoj 25.09.2015. godine odnosno XXX sednici SO-e, održanoj 27.11.2015. godine). 

5. Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: Dušan Govorčin – predsednik, Vladislav Tarnoci – član, Svetoslav Majera – član, Miroslav Častven – član, Miroslava Hamadeh – član, Juraj Galamboš – član, Andrej Varga – član (imenovani na XV sednici SO-e, održanoj 29.11.2013. godine).

6. Radna grupa za održivo upravljanje komunalnim otpadom: Ondrej Benka, Čedomir Rupar, Ondrej Srnka (imenovani na XXVIII sednici SO-e, održanoj 19.11.2010. godine).

 

 

VII.  DIREKTORI  JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

- JANJA URBANČEK FEJZULAHIdoktor medicine – v.d. direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac (imenovana na V sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine, do povratka direktora sa porodiljskog odsustva);

- JARMILA STOJIMIROVIĆ, prof. – direktor Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (imenovana na XIII. sednici SO-e, održanoj 26.07.2013. g., na period od 4 godine);

- ONDREJ BOVĐIŠ, dipl. ing. mašinstva – direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac (imenovan na XIV sednici SO-e, održanoj 27.09.2013. godine,  na period od 4 godine od dana imenovanja);

LJUBOMIR KABIĆ, dipl. pravnik – v.d. direktor JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac (Imenovan na VI sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. godine, na period od 6  meseci od dana imenovanja);

- RIBOVIČ dr JAN, lekar specijalista - internista – direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac (imenovan na XXX sednici SO-e, održanoj 27.11.2015. g., na period od 4 godine od dana imenovanja);

- ZUZANA PAŠIĆ, vaspitačica – direktor Predškolske ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu (saglasnost na Odluku Upravnog odbora PU, br. 259/2012, od 17.09.2012. godine na njeno imenovanje data od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, br. 128-022-477/2012-02, od 08.10.2012. godine);

BILJANA DRAKULIĆ, dipl. psiholog – v.d. direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (Imenovana na VI sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. g., na period od 6 meseci od dana imenovanja);

JAN PAVLIS, prof. fizičkog vaspitanja – v.d. direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac (Imenovan na VI sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. godine, na period od 6 meseci od dana imenovanja);

- ČEDOMIR RUPAR, dipl. maš. ing. – direktor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić (imenovan na XIV sednici SO-e, održanoj 27.09.2013. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);

- PAVEL ČANJI, prof. likovne umetnosti – direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka (imenovan na XII sednici SO-e, održanoj dana 27.06.2013. g., na period od 4 godine).

 

VIII. ČLANOVI UPRAVNIH - ŠKOLSKIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA I ORGANIZACIJA, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

- Članovi Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac: Juraj Červenak - predsednik, dr Samuel Čelovski, Stanislava Valentik (imenovani na III i XXVI sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g. odnosno 03.06.2015. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola" Bački Petrovac: Jarmila Pucovski - predsednica, Dušan Jovanović, Olina Dorčova (imenovani na III, XIII i XXIV sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g., 26.07.2013. g. odnosno 20.03.2015. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac: Ana Sabova - predsednica, Vlastislav Urbanček, Jaroslav Spevak (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić: Biljana Drakulić – predsednica, Srđan Stojanović, Ana Divjak (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. godine)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Pavel Severinji - predsednik, Jan Pavlis, Miroslav Častven (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g.)

- Članovi Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac: Mariena Stanković-Krivak, Pavel Valo - predsednik, Jaroslav Andrašik, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine, Miroslava Blažić (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g. odnosno XIX SO-e 12.06.2014. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodské divadlo" Bački Petrovac: Pavel Bađan - predsednik, Branislav Kuštra, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g.)

- Članovi Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Jarmila Ćendićova – predsednik, Vladimir Valentik, Vladimir ValentikMarija Marko, Marija AndrašikDr Jan Sabo (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih SlovakaAna Sečova Pinćirova – predsednica, Tatjana Vujačić, Jan Đemrovski (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g.).

 - Članovi Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Jaroslav Leporis, Igor Balaž, Samuel Šuljan – predsednik, dr Tihomir Ćetković, Zuzana Kulik (imenovani na V sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac" Bački Petrovac: dr Tatjana Vujačićpredsednica, Bogdana Kobilarov, dr Jovana Šmanja (imenovani na V sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine)

- Članovi Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Zdenka Toman - predsednik, Jana Labat Stanković, Pavel Bovđiš, Anđelka Savuljić, Rastislav Labat (Imenovani na VI sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac" Bački PetrovacBogdana Kobilarov, Dejan Dimitrov - predsednik, Janja Bartoš (Imenovani na VI sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. g.)

- Članovi Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Dragan Dražić - predsednik, Jaroslav Halupka, Ana Leginjova, Jan Čani, Ivana Levarski (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. godine)

- Članovi Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Predrag Bojanić - predsednik, Milana Anušić, Jan Makan (imenovani na IV sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. godine)

- Članovi Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu: Ana Makišova, Mariena Korošova, Samuel Čelovski, Željko Jelačić, Biljana Benka, Jana Kopčokova, Dragana Polovina, Jan Kopčok, Jasna Laćarak (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g. odnosno na XXXII sednici SO-e, održanoj 01.02.2016. g.)

- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu: Katarina Melegova Melihova, dr Jaroslav Danko, Božena Levarska, jaroslav Čiep, Tatiana Vujačić, Ana Ušjak, Vlastislav Urbanček, Miluška Anušjakova Majerova, Jan Benda (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g. odnosno na XXX sednici SO-e održanoj  27.11.2015. g.);

- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu: Katarina Kolarova, Mihal Dovičin, Ana Francistiova, Marijeta Popjovanov, Daniela Halupkova, Tijana Čeman, Ana Koruniakova, Todor Radanov, Svetlana Nogo (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g.)

Članovi Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu: Jarmila Bohušova, Maria Šulcova, Jaroslav Kriška, Marina Kriškova, Mariena Kurišova, Mariena Kurišova, Vladimir Bažalja, Ana Huđanova, Maria Bartošova-Korčokova, Vjera Sklenarova (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g., na XXIII sednici SO-e, održanoj 29.12.2014. g. odnosno na XXXI sednici SO-e, održanoj 29.12.2015. g.)

- Članovi Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Magliću: Bogumirka Žagrić, Srđan Ilijevski, Vladan Prokopović, Daliborka Mihajilo, Milka Antić, Slavica Brkljač, Milada Stanković, Sonja Antanasijević, Vesna Ilić (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g. odnosno na XXXI sednici SO-e, održanoj 29.12.2015. g.)

- Članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac: Alena Peškova, Maria Andrašik, Pavel Zima, Ruženka Šimonјi - Černak, Kevenski Branislav, Svetlana Štrbac, Zuzana Trabak, Želmira Častven, Sanela Ljiljak Mihajlo (imenovani na V sednici SO-e održanoj 13.11.2012. g. odnosno  na XXIX sednici  SO-e  održanoj  25.09.2015. godine)


IX. 
PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- VLADISLAV TARNOCI, dipl. prav. iz Novog Sada (postavljen na XXVII sednici SO-e, održanoj 24.06.2015. g.).


X. MESNE ZAJEDNICE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac sprovedeni 08.12.2013. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin sprovedeni 24.04.2016. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Gložan sprovedeni 27.01.2013. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Maglić sprovedeni 22.12.2013. godine.

 

N a p o m  e n a :

- Podaci u Spisku ažurirani zaključno sa 30.09.2016. godine.

 

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

dipl. prav. Svetoslav Majera, s.r.