Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik SO:
Rajko Peric
RAJKO PERIĆ
(izabran na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 06.06.2012. g.)

 

Zamenik predsednika SO:

SPASOJE PRODANOV
SPASOJE PRODANOV
(izabran na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 06.06.2012. g.)

 

Sekretar SO:
dipl. prav. SVETOSLAV MAJERA,
(postavljen na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj 06.06.2012. g.)

 

I. SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

(POLITIČKA PRIPADNOST I VERIFIKACIJA MANDATA)

1. Marija Andrašik, B. Petrovac (L S V) – mandat verifikovan 06.06.2012.g.
2. Ana Boldocki-Ilić, B. Petrovac (S V S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
3. Jan Brna, B. Petrovac (L S V) – mandat verifikovan 06.06.2012.g.
4. Drahotina Dorča, B. Petrovac (D S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
5. Rastislav Đenđur, B. Petrovac (D S) – mandat verifikovan 25.09.2012. g.
6. Ondrej Koroš, B. Petrovac (L D P) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
7. Jadranka Marčok, B. Petrovac (D S) – mandat verifikovan 25.09.2012. g.
8. Jan Meleg, B. Petrovac (S V S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
9. Vladislav Gajdobranski, Bački Petrovac (D S) – mandat verifikovan 27.09.2013. g.
10. Jaroslav Andrašik, B. Petrovac (L D P) – mandat verifikovan 13.11.2012. g.
11. Radomir Zotović, Maglić (U R S) – mandat verifikovan 27.09.2013. g.
12. Jarmila Pucovski, B. Petrovac (J S) – mandat verifikovan 31.07.2012. g.
13. Rastislav Balca, Maglić (U R S) – mandat verifikovan 27.09.2013. g.
14. Karol Werle, B. Petrovac (L S V) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
15. Ivan Zabunov, B. Petrovac (S P S) – mandat verifikovan 05.07.2012. g.
16. Jan Bohuš, Gložan (D S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
17. Katarina Dobrik, Gložan (D S) – mandat verifikovan 31.07.2012. g.
18. Ondrej Fekete, Gložan (D S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
19. Štefan Vindiš, Gložan (L S V) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
20. Rastislav Kraljik, Kulpin (L S V) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
21. Ana Medovarski, Kulpin (D S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
22. Elida Pešević, Kulpin (S N S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
23. Spasoje Prodanov, Kulpin (D S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
24. Milota Tot, Kulpin (L D P) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
25. Pavel Zima, Kulpin (D S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
26. Katarina Zornjanova, Kulpin (nezavisna odbornica) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
27. Slobodan Bošnjak, Maglić (S P S) – mandat verifikovan 05.07.2012. g.
28. Srđan Ilijevski, Maglić (J S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
29. Miloš Jojić, Maglić (nezavisni odbornik) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
30. Rajko Perić, Maglić (S P S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.
31. Srđan Simić, Maglić (S N S) – mandat verifikovan 06.06.2012. g.

II. ODBORNIČKE GRUPE OBRAZOVANE PRI SKUPŠTINI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Odbornička grupa „Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija“: Ivan Zabunov-predsednik, Rajko Perić, Slobodan Bošnjak, Srđan Ilijevski, Jarmila Pucovski.
2. Odbornička grupa „Izbor za bolji život – Boris Tadić“: Jan Bohuš – predsednik, Katarina Dobrikova, Drahotina Dorčova, Jadranka Marčok, Rastislav Đenđur, Ana Medovarski, Spasoje Prodanov, Pavel Zima, Ondrej Fekete.
 

III. PREDSEDNIK SO-e, ZAMENIK PREDSEDNIKA SO-e I SEKRETAR SO-e

- RAJKO PERIĆ, predsednik SO-e (izabran na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 06.06.2012. g.)

- SPASOJE PRODANOV, zamenik predsednika SO-e
(izabran na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 06.06.2012. g.)

- SVETOSLAV MAJERA, dipl. prav., sekretar SO-e
(postavljen na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj 06.06.2012. g.)

 

IV. STALNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC I ČLANOVI ISTIH

1. Komisija za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine: Ivan Zabunov – predsednik, Ondrej Bovđiš, Rastislav Đenđur, Jaroslav Opavski, Miloš Jojić, Daniela Fekete, Mile Nišić (izabrani na XIX sednici SO-e, 12.06.2014. g.);

2. Komisija za budžet i finansije: Nemanja Pojužina, Ivan Zabunov, Radomir Zotović, Dragica Pejković, Lazar Popadić, Jan Bohuš - predsednik, Jaroslav Popović (izabrani na III sednici SO-e, 31.07.2012. g., na VIII sednici SO-e, 01.02.2013. g. odnosno na XXX sednici SO-e, 27.11.2015. g.);

3. Komisija za društvene delatnosti: Zdenka Bobaček, Drahotina Dorča - predsednica, Bogumirka Žagrić, Srđan Simić, Maria Palenkaš (izabrani na III sednici SO-e, 31.07.2012. g.);

4. Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata: Milota Tot - predsednica, Milina Labat, Ana Medovarska, Jarmila Pucovski, Vlasta Bohuš (izabrani na XIX sednici SO-e, 12.06.2014. g.);

5. Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose: Spasoje Prodanov, Rajko Perić - predsednik, Ondrej Fekete, Dragica Pejković, Milana Jović (izabrani na III sednici SO-e – 31.07.2012., XIV sednici SO-e – 27.09.2013. odnosno XIX sednici SO-e – 12.06.2014. g.);

6. Komisija za administrativno – mandatna pitanja: - Spasoje Prodanov - predsednik, Srđan Ilijevski, Katarina Zornjanova (izabrani na II sednici SO-e, 05.07.2012. g.)

7. Komisija za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine: Ondrej Koroš, Slobodan Bošnjak, Nemanja Pojužina, Miloš Jojić, Vladislav Gajdobranski (izabrani na XIX sednici SO-e, 12.06.2014. g.);

8. Komisija za planove: Juraj Červenak - predsednik, Pavel Topoljski, Anna Feketeova, Danica Kronić, Aurela Šimudvarac – Luči, Miroslav Častven, Jan Varga (izabrani na III sednici SO-e, 31.07.2012. g.);

9. Komisija za priznanja: Rastislav Đenđur - predsednik, Ana Pecnik, Daniel Spevak, Juraj Uram, Miroslav Hmirak (izabrani na III sednici SO-e, 31.07.2012. g.);

10. Izborna komisija: Dušan Govorčin – predsednik, Katarina Rašeta – zam. predsednika, Vlasta Bohušova – član, Daniela Fekete – zam. člana, Rastislav Čapelja – član, Miroslav Fabok – zam. člana, Jan Jovankovič – član, Mile Nišić – zam. člana, Marija Kovač-Kiselja – član, Maria Balaž – zam. člana, Igor Simić – član, Maja Stojanović – zam. člana,  Martina Martinko Sabolčki – član, Manuela Kopčok – zam. člana, Ondrej Benka – član, Dragan Kovačević – zam. člana, Milina Labat – član, Jaroslav Grnja – zam. člana, Svetoslav Majera – sekretar, Vladislav Tarnoci – zam. sekretara (imenovani na XXXIV sednici SO-e, 22.03.2016. g.);

11. Komisija za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac: Dušan Govorčin – predsednik (predstavnik SKGO), Pavel Križan, Branislav Kevenski, Pavel Žilaji – stalni članovi, Pavel Topoljski (za postupak imenovanja direktora u JP za KSP „Progres“ Bački Petrovac); Dragan Đajić (za postupak imenovanja direktora u JP za KSP „Komunalac“ Maglić) i Pavel Štrba (za postupak imenovanja direktora JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac) (imenovani na XIII sednici SO-e Bački Petrovac, 26.07.2013. g.).

 

V.  POSEBNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Savet za praćenje etičkog kodeksa: Borislav Cakić, Jaroslav Andrašik, Katarina Melegova-Melihova - predsednica, Zdenko Horvat, Jaroslav Makiš (izabrani na VIII sednici SO-e, 01.02.2013. g.).

2. Savet za mlade: Branislav Kuštra, Elizabet Novak, Ana Medveđova, Anđelka Nišić, Branislav Nedeljković, Robertina Nađ - predsednica, Daniela Fekete (izabrani na VIII sednici SO-e, 01.02.2013. g. odnosno X sednici SO-e, 01.02.2013. odnosno 27.03.2013. g.).

3. Savet za ravnopravnost polova: Tanja Varga, Katarina Arnjašova, Vjera Miškovicova, Katarina Zornjan - predsednica, Vera Brkljač, Drahotina Dorča, Nebojša Stojisavljević (izabrani na VIII odnosno XVIII sednici SO-e, 01.02.2013. odnosno 09.05.2014. g.).

V. 1. SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 Dragan Petrović (predstavnik Srba), Branislav Davidović (predstavnik Srba), Katarina Melegova-Melihova (predstavnica Slovaka), dr. Samuel Čelovski (predstavnik Slovaka), Juraj Červenak (predstavnik Slovaka), Dragan Dražić (predstavnik Hrvata), Ferenc Suhai (predstavnik Mađara), Mirko Bogdanović (predstavnik Roma) (izabrani na XLII sednici SO-e, 21.03.2012. godine).

V. 2. SAVET ZA JAVNU BEZBEDNOST OPŠTINE BAČKI PETROVAC

  Pavel Marčok – predsednik, Rajko Perić, Milovan Petrović, Zuzana Tarnoci, Vukašin Ivanišević, Jan Ribovič, Aleksandra Arsenin, Tatjana Cerovski, Maria Lovreova, Jan Brna,  Jan Bohuš, Miroslav Čeman (izabrani na X sednici SO-e, održanoj 27.03.2013. godine).

V. 3. SAVET ZA ZDRAVLJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 Vladimir Sikora – predsednik, Dr. Jovana Šmanja – zam. predsednika, Janja Bartoš, Milina Kišgeci, Kosta Ilić, Dr. Miroslav Mihalj, Lozika Žigmanović, Zuzana Pašić (izabrani na XXIII sednici SO-e, održanoj 29.12.2014. godine).

V. 4. OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Pavel Marčok – komandant Opštinskog štaba, Miroslav Čeman – zamenik komandanta Opštinskog štaba, Vladimir Spevak - načelnik štaba, Jan Ribovič, Pavel Žilaji, Samuel Valo, Branislav Kevenski, Pavel Zima, Aleksandra Arsenin, Jan Jovankovič, Dušan Govorčin, Vukašin Ivanišević, Tatiana Cerovski, Ondrej Benka, Čedomir Rupar, Ondrej Srnka, Miroslav Častven, Miroslav Jaško, Jan Kovač, Tatiana-Milina Turanova, Jan Černak, Vladimir Turan, Ondrej Bovđiš (postavljeni na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. godine,VIII sednici SO-e, održanoj 01.02.2013. g. i XXV sednici SO-e, održanoj 24.04.2015. g.).

VI. PRIVREMENA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac: Dr Jan Jovankovič – predsednik, Jan Lomianski – zam. predsednika, Miroslav Benjik - član, Branislav Kevenski – član, Boško Bogunović – član, Ana Đemrovski - član, Slavoljub Ninković - član (izabrani na IX sednici SO-e, održanoj 01.03.2013. godine).

2. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić: - Borivoj Ćurčić – predsednik, Ana Struhar – zam. predsednika, Petar Stanić – član, Marija Šević – zam. člana, Milorad Jeličić – član, Slavoljub Ninković – zam. člana, Aurela Šimudvarac – Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Mile Nišić – član, Mića Soleša – zam. člana, Vinka Marjanović – član, Kosta Ilić – zam. člana, Pavel Palenkaš – član, Krsto Jovanović – zam. člana (imenovani na XXVI sednici SO-e, održanoj 26.02.2007. g. i XXVII sednici SO-e, održanoj 02.04.2007. g.)

3. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin: - Marija Đuriš – predsednica, Ana Struhar – zam. predsednice, Slavoljub Ninković – član (nadelitelj), Srboljub Orlović – zam. člana, Petar Stanić – član, Jan Čapelja – zam. člana, Aurela Šimudvarac-Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Branislav Cesnak – član, Jan Halupka – zam. člana, Jan Trpinski – član, Vladimir Zima – zam. člana, Stevan Kolarski – član, Miroslav Stupavski – zam. člana (imenovani na XIX odnosno XLII sednici SO-e, održanoj 29.12.2009.  odnosno 21.03.2012. godine).

4. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac: - Marko Govorčin – predsednik, Katarina Rašeta – zam. predsednika, Ninković Slavoljub – član, Orlović Srboljub – zamenik člana, Jeličić Milorad – član, Galamboš Đura – zamenik člana, Triaška Jan – član, Dorča Mihal – zamenik člana, Červena Miroslava – član, Červenak Maja – zamenik člana, Sikora Vladimir – član, Tordaji Pavel ml. – zamenik člana, Žila Jan – član, Lekar Samuel – zamenik člana, Zornjan Miroslav – član, Pucovski Rasto – zamenik člana, Bartoš Ondrej – član, Kevenski Pavel – zamenik člana (imenovani na XVI sednici SO-e, održanoj 30.12.2013. godine, na XXIX sednici SO-e, održanoj 25.09.2015. godine odnosno XXX sednici SO-e, održanoj 27.11.2015. godine). 

5. Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: Dušan Govorčin – predsednik, Vladislav Tarnoci – član, Svetoslav Majera – član, Miroslav Častven – član, Miroslava Hamadeh – član, Juraj Galamboš – član, Andrej Varga – član (imenovani na XV sednici SO-e, održanoj 29.11.2013. godine).

6. Radna grupa za održivo upravljanje komunalnim otpadom: Ondrej Benka, Čedomir Rupar, Ondrej Srnka (imenovani na XXVIII sednici SO-e, održanoj 19.11.2010. godine).

 

 

VII.  DIREKTORI  JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

- VIERA KRSTOVKSI, master učitelj – direktor Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac (imenovana na XXII sednici SO-e, održanoj 28.11.2014. godine, na period od četiri godine);

- JARMILA STOJIMIROVIĆ, prof. – direktor Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (imenovana na XIII. sednici SO-e, održanoj 26.07.2013. g., na period od 4 godine);

- ONDREJ BOVĐIŠ, dipl. ing. mašinstva – direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac (imenovan na XIV sednici SO-e, održanoj 27.09.2013. godine,  na period od 4 godine od dana imenovanja);

- VLADIMIR TURAN, pravnik – direktor JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac (imenovan na XIV sednici SO-e, održanoj 27.09.2013. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);

- RIBOVIČ dr JAN, lekar specijalista - internista – direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac (imenovan na XXX sednici SO-e, održanoj 27.11.2015. g., na period od 4 godine od dana imenovanja);

- ZUZANA PAŠIĆ, vaspitačica – direktor Predškolske ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu (saglasnost na Odluku Upravnog odbora PU, br. 259/2012, od 17.09.2012. godine na njeno imenovanje data od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, br. 128-022-477/2012-02, od 08.10.2012. godine);

- ALEKSANDRA ARSENIN, dipl. sociolog – direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (imenovana na XX. sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g., na period od 4 godine od dana imenovanja);

- DARIO ADAMOVIĆ, diplomirani ekonomista – direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac (imenovan na XV sednici SO-e, održanoj 29.11.2013. godine, na period od 4 godine);

- ČEDOMIR RUPAR, dipl. maš. ing. – direktor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić (imenovan na XIV sednici SO-e, održanoj 27.09.2013. godine, na period od 4 godine od dana imenovanja);

- PAVEL ČANJI, prof. likovne umetnosti – direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka (imenovan na XII sednici SO-e, održanoj dana 27.06.2013. g., na period od 4 godine).

 

VIII. ČLANOVI UPRAVNIH - ŠKOLSKIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA I ORGANIZACIJA, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

- Članovi Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac: Juraj Červenak - predsednik, dr Samuel Čelovski, Stanislava Valentik (imenovani na III i XXVI sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g. odnosno 03.06.2015. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola" Bački Petrovac: Jarmila Pucovski - predsednica, Dušan Jovanović, Olina Dorčova (imenovani na III, XIII i XXIV sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g., 26.07.2013. g. odnosno 20.03.2015. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres" Bački Petrovac: Jaroslav Hlpka - predsednik, Pavel Topoljski, Spasoje Prodanov (imenovani na XIII sedici SO-e, održanoj 26.07.2013. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić: Dr Rajko Perić - predsednik, Dragan Đajić, Milan Medić (imenovani na XIII sednici SO-e, održanoj 26.07.2013. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Jan Bohuš - predsednik, Pavel Štrba, Miroslav Častven (imenovani na XIII sednici SO-e, održanoj 26.07.2013. g.)

- Članovi Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac: Mariena Stanković-Krivak, Pavel Valo - predsednik, Jaroslav Andrašik, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine, Miroslava Blažić (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g. odnosno XIX SO-e 12.06.2014. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodské divadlo" Bački Petrovac: Pavel Bađan - predsednik, Branislav Kuštra, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g.)

- Članovi Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Jarmila Ćendićova – predsednik, Vladimir Valentik, Viera Benkova, Samuel Čelovski, Ana Makišova (imenovani na XXXIX sednici SO-e, održanoj 13.12.2011. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Katarina Verešova – predsednik, Branislav Kevenski, Jaroslav Kriška (imenovani na XXXIX sednici SO-e, održanoj 13.12.2011. g.).

 - Članovi Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Ondrej Fekete, Ljubica Vučićević, Katarina Zornjanova, Vesna Zahorcova, dr. Jaroslav Danko (imenovani na XXIX sednici SO-e, održanoj 25.09.2015. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac" Bački Petrovac: Katarina Dobrikova, Milan Popovicki,Jovana dr. Šmanja (imenovani na III,  XIX, XXIX odnosno XXXIII sednici SO-e, održanoj 23.08.2012.,  12.06.2014., 25.09.2015. odnosno 11.03.2016. godine)

- Članovi Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac: Ondrej Koroš - predsednik, Daniela Fekete, Kata Matić, Miroslav Babjak, Viera Dorčova-Babjakova (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec" Bački Petrovac: Jarmila Balaž, Borislav Marinković - predsednik, Vladimir Petraš (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g.)

- Članovi Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Jadranka Marčok - predsednica, Branislav Davidović, Jelena Stešić, Ana Šimovičova, Rastislav Labat (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g.)
- Članovi Nadzornog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac" Bački Petrovac: Robertina Nađ, Jan Kohut - predsednik, Anđelka Savuljić (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g.)

- Članovi Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Vladimir Andrašik, Pavel Topoljski, Srđan Radosavljev, Milena Nišić - predsednica, Marina Spevakova (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g. odnosno na XIV sednici SO-e, održanoj 27.09.2013. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Mihal Zelenak - predsednik, Nataša Stojković, Jozefina Ostojić (imenovani na III sednici SO-e, održanoj 23.08.2012. g.)

- Članovi Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu: Ana Makišova, Mariena Korošova, Samuel Čelovski, Željko Jelačić, Biljana Benka, Jana Kopčokova, Dragana Polovina, Jan Kopčok, Jasna Laćarak (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g. odnosno na XXXII sednici SO-e, održanoj 01.02.2016. g.)

- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu: Katarina Melegova Melihova, dr Jaroslav Danko, Božena Levarska, jaroslav Čiep, Tatiana Vujačić, Ana Ušjak, Vlastislav Urbanček, Miluška Anušjakova Majerova, Jan Benda (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g. odnosno na XXX sednici SO-e održanoj  27.11.2015. g.);

- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu: Katarina Kolarova, Mihal Dovičin, Ana Francistiova, Marijeta Popjovanov, Daniela Halupkova, Tijana Čeman, Ana Koruniakova, Todor Radanov, Svetlana Nogo (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g.)

Članovi Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu: Jarmila Bohušova, Maria Šulcova, Jaroslav Kriška, Marina Kriškova, Mariena Kurišova, Mariena Kurišova, Vladimir Bažalja, Ana Huđanova, Maria Bartošova-Korčokova, Vjera Sklenarova (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g., na XXIII sednici SO-e, održanoj 29.12.2014. g. odnosno na XXXI sednici SO-e, održanoj 29.12.2015. g.)

- Članovi Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Magliću: Bogumirka Žagrić, Srđan Ilijevski, Vladan Prokopović, Daliborka Mihajilo, Milka Antić, Slavica Brkljač, Milada Stanković, Sonja Antanasijević, Vesna Ilić (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g. odnosno na XXXI sednici SO-e, održanoj 29.12.2015. g.)

- Članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac: Alena Peškova, Maria Andrašik, Pavel Zima, Tatjana Jurik Marčok, Kevenski Branislav, Svetlana Štrbac, Zuzana Trabak, Želmira Častven, Sanela Ljiljak Mihajlo (imenovani na V sednici SO-e održanoj 13.11.2012. g.)


IX. 
PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- VLADISLAV TARNOCI, dipl. prav. iz Novog Sada (postavljen na XXVII sednici SO-e, održanoj 24.06.2015. g.).


X. MESNE ZAJEDNICE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac sprovedeni 08.12.2013. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin sprovedeni 06.05.2012. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Gložan sprovedeni 27.01.2013. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Maglić sprovedeni 22.12.2013. godine.

 

N a p o m  e n a :

- Podaci u Spisku ažurirani zaključno sa 29.03.2016. godine.

 

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

dipl. prav. Svetoslav Majera, s.r.