Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik SO:
JAN ŠULJAN
(izabran na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.)

 

Zamenica predsednika SO:
ANA HUĐANOVA
(izabrana na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.)

 

Sekretar SO:
dipl. prav. SVETOSLAV MAJERA,
(postavljen na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj 09.06.2016. g.)

 

1. SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC  (POLITIČKA PRIPADNOST I VERIFIKACIJA MANDATA)

1. Andrea Mandač, B. Petrovac (S S) – mandat verifikovan 16.11.2016.g.
2. Jaroslav Danko, B. Petrovac (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016.g.
3. Zdeno Divjak, B. Petrovac (S S) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
4. Đura Govorčin, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
5. Kristina Kevenska, B. Petrovac (L S V) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
6. Ana Leginj, B. Petrovac (G G) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
7. Pavel Marčok, B. Petrovac (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
8. Tatjana Deman-Javornik, Kulpin (S N! – S V!) – mandat verifikovan 26.10.2016. g.
9. Dragica Pejković, Bački Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
10. Jarmila Pucovski, B. Petrovac (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
11. Vesna Spevakova, B. Petrovac (G G) – mandat verifikovan 19.07.2016. g.
12. Darko Stojanović, B. Petrovac (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
13. Branislav Kelečević, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 08.09.2016. g.
14. Jan Šuljan, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
15. Vlastislav Urbanček, B. Petrovac (L S V) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
16. Veroslava Sljuka-Cerovski, B. Petrovac (S N S) – mandat verifikovan 26.10.2016. g.
17. Jan Bohuš, Gložan (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
18. Ondrej Fekete, Gložan (D S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
19. Ana Huđanova, Gložan (S N! - S V!) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
20. Pavel Pagač, Gložan (L S V) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
21. Pavel Žemberi, Gložan (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
22. Miroslav Čeman, Kulpin (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
23. Darko Valentik (nezavisni odbornik) – mandat verifikovan 30.01.2017. g.
24. Branislav Kozarov, Kulpin (S N S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
25. Aleksandra Kralik, Kulpin (S P S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
26. Spasoje Prodanov, Kulpin (D S) – mandat verifikovan 24.06.2016. g.
27. Srđan Ilijevski, Maglić (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
28. Boris Brkljač, Maglić (S N S) – mandat verifikovan 28.12.2016. g.
29. Gavra Govorčin, Kulpin (S P S) – mandat verifikovan 26.10.2016. g.
30. Nemanja Pojužina, Maglić (J S) – mandat verifikovan 09.06.2016. g.
31. Milanko Kolarski, Kulpin (S N S) – mandat verifikovan 29.09.2016. g.

 

2. ODBORNIČKE GRUPE OBRAZOVANE PRI SKUPŠTINI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

(za sada nije formirana ni jedan odbornička grupa)

 

3. PREDSEDNIK SO-e, ZAMENIK PREDSEDNIKA SO-e I SEKRETAR SO-e

-  JAN ŠULJAN, predsednik SO-e (izabran na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.)

-  ANA HUĐANOVA, zamenica predsednika SO-e (izabrana na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj dana 09.06.2016. g.) 

-  SVETOSLAV MAJERA, dipl. prav., sekretar SO-e (postavljen na konstitutivnoj sednici SO-e, održanoj 09.06.2016. g.)

 

4. STALNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC I ČLANOVI ISTIH

1. Komisija za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine: Milorad Popovicki, Mariena Stanković Krivak, Mile Nišić, Pavel Žemberi, Branislav Kozarov, Štefan Hansman, Mateja Stupar (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

2. Komisija za budžet i finansije: Valentik Darko, Jan Bohuš, Rajko Perić, Duško Ilić, Dragica Pejković, Zuzana Maglovski - predsednica, Jaroslav Halupka (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

3. Komisija za društvene delatnosti: Nataša Červeni, Pavel Marčok, Bogdana Kobilarov, Marija Andrašik, Jan Pavlis (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

4. Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata: Dragan Radišić, Ana Medovarski, Samuel Šuljan - predsednik, Veroslava Sljuka Cerovski, Nebojša Marušić (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

5. Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose: Dario Adamović, Ondrej Fekete, Marica Stojanović - predsednica, Vladimir Kovačević, Miroslav Čanji (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine odnosno na 4. sednici SO-e, dana 19.07.2016. godine)

6. Komisija za administrativno – mandatna pitanja: Dragica Pejković - predsednica, Ana Huđanova, Jaroslav Danko (izabrani na 3. sednici SO-e, 24.06.2016. g.)

7. Komisija za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine: Darko Stojanović, Šćastko Durgala, Boris Brkljač - predsednik, Milanko Kolarski, Daniel Spevak (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

8. Komisija za planove: Milan Anušjak - predsednik, Peter Benka, Nebojša Stojisavljević, Ivan Tamaš, Aurela Šimudvarac Luči, Miroslav Častven, Jan Varga (izabrani na 6. sednici SO-e, dana 29.09.2016. godine) 

9. Komisija za priznanja: Jarmila Kolar, Ištvan Baranji, Ivana Murtin - predsednica, Jan Tordaji, Jan Sabo (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine)

10. Izborna komisija Opštine Bački Petrovac: Milina Labat – predsednica, Nemanja Miljević – zamenik predsednice, Martina Martinko Sabolčki – član, Daniela Čelovski – zamenik člana,  Kristina Benka – član, Vinka Marjanović – zamenik člana, Branislav Kevenski – član, Ondrej Benka – zamenik člana, Gavra Govorčin – član, Tatjana Adamović – zamenik člana,  Igor Simić – član, Dragana Popadić – zamenik člana, Jan Dubovski – član, Irena Ilić – zamenik člana,  Rastislav Čapelja – član, Miroslav Fabok – zamenik člana,  Miroslav Tatliak – član, Mihal Spevak – zamenik člana,  Svetoslav Majera – sekretar, Milina Kišgeci – zamenik sekretara (izabrani na 3. sednici SO-e, dana 24.06.2016. godine odnosno na 4. sednici SO-e, dana 19.07.2016. godine)

11. Komisija za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac: Dušan Govorčin – predsednik (predstavnik SKGO), Pavel Križan, Branislav Kevenski, Pavel Žilaji – stalni članovi, Pavel Topoljski (za postupak imenovanja direktora u JP za KSP „Progres“ Bački Petrovac); Dragan Đajić (za postupak imenovanja direktora u JP za KSP „Komunalac“ Maglić) i Pavel Štrba (za postupak imenovanja direktora JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac) (imenovani na 13. sednici SO-e Bački Petrovac, 26.07.2013. g.).

 

5.  POSEBNA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Savet za praćenje etičkog kodeksa: Borislav Cakić, Jaroslav Andrašik, Katarina Melegova-Melihova - predsednica, Zdenko Horvat, Jaroslav Makiš (izabrani na 8. sednici SO-e, 01.02.2013. g.).

2. Savet za mlade: Jasmina Kuštra, Ivana Murtin, Vladimir Fabri, Hana Tancikova, Ivana Ilić - predsednica, Martin Širka, Jasmina Kovačević (izabrani na 6. sednici SO-e, 29.09.2016. g. odn. 7. sednici SO-e, 26.10.2016. g.)

3. Savet za rodnu ravnopravnost: Ana Leginj - predsednica, Vjera Miškovicova, Blažena Anušjakova, Maria Gašparovska, Rastislav Labat, Jasna Đogo, Katarina Zornjanova (izabrani na 6. sednici SO-e, 29.09.2016. g.)

5. 1. SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

Branka Štrba (predstavnica Srba), Miloš Bekić (predstavnik Srba), Katarina Melegova-Melihova (predstavnica Slovaka), dr. Samuel Čelovski (predstavnik Slovaka), Tatiana Vujačić (predstavnica Slovaka), Dragan Dražić (predstavnik Hrvata), - (predstavnik Mađara), Miroslav Necić (predstavnik Roma) (izabrani na 9. sednici SO-e, 28.12.2016. godine)

5. 2. SAVET ZA JAVNU BEZBEDNOST OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 Srđan Simić – predsednik, Jan Šuljan, Milovan Petrović, Zuzana Tarnoci, Vukašin Ivanišević, Jan Ribovič, Rastislav Labat, Tatjana Cerovski, Maria Lovreova, Vlasta Verle,  Jan Bohuš, Miroslav Čeman, Rajko Perić (izabrani na 5. sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine)

5. 3. SAVET ZA ZDRAVLJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 Jasna Šproh, Valerija Fabian, dr Jovana Šmanja, Milina Kišgeci, dr Sonja Harhaji, dr Jan Varga, Andreja Rakočević, Zuzana Pašić (izabrani na 5. sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine)

5. 4. OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Srđan Simić – komandant, Jan Brna – zamenik komandanta, Vladimir Spevak - načelnik štaba, Ana Boldocki-Ilić, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Pavel Zima, Biljana Drakulić, Ondrej Bovđiš, Dušan Govorčin, Vukašin Ivanišević, Tatiana Cerovski, Ljubomir Kabić, Duško Ilić, Tatiana Milina Turanova, Miroslav Jaško, Jan Kovač, Samuel Valo (postavljeni na 3. sednici SO-e, održanoj dana 24.06.2016. godine odnosno na 10. sednici SO-e, održanoj 30.01.2017. godine).

 

6. PRIVREMENA RADNA TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja

poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac: Ondrej Bovđiš – predsednik, Milorad Jeličić – zam. predsednika, Miroslav Benjik - član, Pavel Palenkaš – član, Daniel Spevak – član, Ana Đemrovski - član, Juraj Galamboš - član (izabrani na 7. sednici SO-e, održanoj 26.10.2016. godine).

2. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić: - Borivoj Ćurčić – predsednik, Ana Struhar – zam. predsednika, Petar Stanić – član, Marija Šević – zam. člana, Milorad Jeličić – član, Slavoljub Ninković – zam. člana, Aurela Šimudvarac – Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Mile Nišić – član, Mića Soleša – zam. člana, Vinka Marjanović – član, Kosta Ilić – zam. člana, Pavel Palenkaš – član, Krsto Jovanović – zam. člana (imenovani na 26. sednici SO-e, održanoj 26.02.2007. g. i 27. sednici SO-e, održanoj 02.04.2007. g.)

3. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac –

k.o. Kulpin: - Marija Đuriš – predsednica, Ana Struhar – zam. predsednice, Slavoljub Ninković – član (nadelitelj), Srboljub Orlović – zam. člana, Petar Stanić – član, Jan Čapelja – zam. člana, Aurela Šimudvarac-Luči – član, Miroslava Červena – zam. člana, Branislav Cesnak – član, Jan Halupka – zam. člana, Jan Trpinski – član, Vladimir Zima – zam. člana, Stevan Kolarski – član, Miroslav Stupavski – zam. člana (imenovani na 19. odnosno 42. sednici SO-e, održanoj 29.12.2009.  odnosno 21.03.2012. godine).

4. Komisija za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac: - Marija Đuriš – predsednica, Katarina Rašeta – zam. predsednika, Miodrag Jakimovski – član (nadelitelj), Đura Galamboš – zamenik člana (pomoćnik nadelitelja), Milorad Jeličić – član, Srboljub Orlović – zamenik člana, Jan Triaška – član, Mihal Dorča – zamenik člana, Miroslava Červena – član, Maja Červenak – zamenik člana, Vladimir Sikora – član, Pavel Tordaji ml. – zamenik člana, Mihal Spevak – član, Danilo Rakić – zamenik člana, Pavel Palenkaš – član, Jan Benda – zamenik člana, Pavel Varga – član, Daniel Halupka – zamenik člana (imenovani na 16. sednici SO-e, održanoj 30.12.2013. godine, 29. sednici SO-e, održanoj 25.09.2015. godine, 30. sednici SO-e, održanoj 27.11.2015. godine odnosno na 7. sednici SO-e, održanoj 26.10.2016. godine). 

5. Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: Milina Labat – predsednica, Predrag Bojanić – član, Svetoslav Majera – član, Jan Mihalj – član, Andrej Spevak – član, Emil Fejzulahi – član, Andrej Varga – član (imenovani na 7. sednici SO-e, održanoj 26.10.2016. godine).

6. Radna grupa za održivo upravljanje komunalnim otpadom: Ondrej Benka, Čedomir Rupar, Ondrej Srnka (imenovani na 28. sednici SO-e, održanoj 19.11.2010. godine).

 

7.  DIREKTORI  JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

JANJA URBANČEK FEJZULAHI, doktor medicine – v.d. direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac (imenovana na 5. sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine, do povratka direktorke sa porodiljskog odsustva);

JARMILA STOJIMIROVIĆ, prof. – direktor Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (imenovana na 13. sednici SO-e, održanoj 26.07.2013. g., na period od 4 godine);

LJUBOMIR KABIĆ, dipl. pravnik – v.d. direktor JP za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac (imenovan na 6. sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. godine, na period od 6  meseci od dana imenovanja);

ANA BOLDOCKI-ILIĆ, lekar opšte medicine – direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac (imenovana na 11. sednici SO-e, održanoj 13.03.2017. g., na period od 4 godine od dana imenovanja);

ZUZANA PAŠIĆ, vaspitačica – direktor Predškolske ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu (saglasnost na Odluku Upravnog odbora PU, br. 451/2016, od 10.10.2016. godine na njeno imenovanje data od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, br. 128-022-613/2016-01 od 22.09.2016. godine);

BILJANA DRAKULIĆ, dipl. psiholog – v.d. direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac (imenovana na 6. sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. g., na period od 6 meseci od dana imenovanja);

JAN PAVLIS, prof. fizičkog vaspitanja – v.d. direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac (imenovan na 6. sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. godine, na period od 6 meseci od dana imenovanja);

DUŠKO ILIĆ, dipl. ekonomista – v.d. direktor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić (imenovan na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. godine, na period od 6 meseci od dana donošenja Rešenja o imenovanju);

PAVEL ČANJI, prof. likovne umetnosti – direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka (imenovan na 12. sednici SO-e, održanoj dana 27.06.2013. g., na period od 4 godine).

 

8. ČLANOVI UPRAVNIH - ŠKOLSKIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA I ORGANIZACIJA, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BAČKI PETROVAC

- Članovi Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac: Ana Horvat - predsednica, Miroslav Bekić, Maja Spevak, Dr Samuel Čelovski, Stanislava  Valentik (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola" Bački Petrovac: Ivana Vezmar - predsednica, Juraj Červenak, Olina Dorčova (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac: Ana Sabova - predsednica, Vlastislav Urbanček, Jaroslav Spevak (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g.)

- Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić: Biljana Drakulić – predsednica, Srđan Stojanović, Ana Divjak (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. godine)

- Članovi Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac: Kristina Kevenski - predsednica, Andrej Spevak, Katarina Melegova-Melihova, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine, Miroslava Blažić (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodské divadlo" Bački Petrovac: Jana Kopčok Ganji - predsednica, Viera Dorčova Babjakova, predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine (imenovani na 8. sednici SO-e, održanoj 16.11.2016. g.)

- Članovi Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Jarmila Ćendićova - predsednica, Vladimir Valentik, Marija Marko, Marija Andrašik, Dr Jan Sabo (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka: Ana Sečova Pinćirova – predsednica, Tatjana Vujačić, Jan Đemrovski (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. g.)

 - Članovi Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Jaroslav Leporis, Igor Balaž, Samuel Šuljan – predsednik, dr Tihomir Ćetković, Zuzana Kulik (imenovani na 5. sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac" Bački Petrovac: dr Tatjana Vujačić – predsednica, Bogdana Kobilarov, dr Jovana Šmanja (imenovani na 5. sednici SO-e, održanoj 08.09.2016. godine)

- Članovi Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac: Zdenka Toman - predsednica, Jana Labat Stanković, Pavel Bovđiš, Anđelka Savuljić, Rastislav Labat (imenovani na 6. sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. g.)
- Članovi Nadzornog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac" Bački Petrovac: Bogdana Kobilarov, Dejan Dimitrov - predsednik, Janja Bartoš (imenovani na 6. sednici SO-e, održanoj 29.09.2016. g.)

- Članovi Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Dragan Dražić - predsednik, Jaroslav Halupka, Ana Leginjova, Jan Čani, Ivana Levarski (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. godine)

- Članovi Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac: Predrag Bojanić - predsednik, Milana Anušić, Jan Makan (imenovani na 4. sednici SO-e, održanoj 19.07.2016. godine)

- Članovi Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu: Ana Makišova, Mariena Korošova, Samuel Čelovski, Željko Jelačić, Ruženka Šimonjova Černakova, Jana Kopčokova, Dragana Polovina, Jan Kopčok, Jasna Laćarak (imenovani na XX sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g., na 32. sednici SO-e, održanoj 01.02.2016. g. odnosno na 9. sednici SO-e, održanoj 28.12.2016. g.)

Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu: Katarina Melegova Melihova, dr Jaroslav Danko, Božena Levarska, Jaroslav Čiep, Tatiana Vujačić, Ana Ušjak, Vlastislav Urbanček, Miluška Anušjakova Majerova, Jan Benda (imenovani na 20. sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g. odnosno na 30. sednici SO-e održanoj  27.11.2015. g.);

- Članovi Školskog odbora OŠ „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu: Katarina Kolarova, Mihal Dovičin, Ana Francistiova, Marijeta Popjovanov, Daniela Halupkova, Tijana Čeman, Ana Koruniakova, Todor Radanov, Branislav Cesnak (imenovani na 20. sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g. odnosno 9. sednici SO-e, održanoj 28.12.2016. g.)

- Članovi Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu: Jarmila Bohušova, Maria Šulcova, Jaroslav Kriška, Marina Kriškova, Mariena Kurišova, Mariena Kurišova, Vladimir Bažalja, Ondrej Hlpka, Maria Bartošova-Korčokova, Vjera Sklenarova (imenovani na 20. sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g., na 23. sednici SO-e, održanoj 29.12.2014. g.,na 31. sednici SO-e, održanoj 29.12.2015. g. odnosno 9. sednici SO-e, održanoj 28.12.2016. g.)

- Članovi Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Magliću: Bogumirka Žagrić, Srđan Ilijevski, Vladan Prokopović, Daliborka Mihajilo, Milka Antić, Slavica Brkljač, Milada Stanković, Sonja Antanasijević, Vesna Ilić (imenovani na 20. sednici SO-e, održanoj 08.07.2014. g. odnosno na 31. sednici SO-e, održanoj 29.12.2015. g.)

- Članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac: Alena Peškova, Maria Andrašik, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Kevenski, Vladimira Dorčova Valtnerova, Danuša Nimet, Ana Laćarak, Samuel Snida (imenovani na 8. sednici SO-e održanoj 16.11.2016. godine)

 

9. PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKI PETROVAC

VLADISLAV TARNOCI, dipl. prav. iz Novog Sada (postavljen na 27. sednici SO-e, održanoj 24.06.2015. g.).

 

10. MESNE ZAJEDNICE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac sprovedeni 08.12.2013. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin sprovedeni 24.04.2016. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Gložan sprovedeni 27.01.2013. godine;

- Izbori za članove Saveta Mesne zajednice Maglić sprovedeni 22.12.2013. godine.

 

N a p o m  e n a :

- Podaci u Spisku ažurirani zaključno sa 14.03.2017. godine.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

dipl. prav. Svetoslav Majera, s.r.