Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Total:Pronađeno je 705 rezultata pretrage.

Pretraga za:

Strana 1 od 8

1. Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 14.10.2021. godine održana je 43. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh. Na sednici su bili prisutni sledeći ...
Kreirano 19 oktobar 2021
2. OBAVEŠTENјE o objavlјivanju zahteva DOO „Gloakvalis“ Gložan za davanje saglasnosti o povećanju cena održavanja javnih površina, atmosferske kanalizacije, deponije inertnog otpada, javnih zelenih površina i putnog pojasa.
(Obaveštenja)
... cena održavanja javnih površina, atmosferske kanalizacije, deponije inertnog otpada, javnih zelenih površina i putnog pojasa. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetog ...
Kreirano 19 oktobar 2021
3. 42. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 11.10.2021. godine održana je 42. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 12 oktobar 2021
4. 41. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Z A P I S N I K sa 41. (telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Veće), održane dana 04.10.2021. godine. Kontaktirani članovi Veća: Jasna Šproh – predsednik, Srđan ...
Kreirano 11 oktobar 2021
5. 40. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 28.09.2021. godine održana je 40. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 28 septembar 2021
6. Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 22.09.2021. godine održana je 39. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh. Na sednici su su bili prisutni sledeći ...
Kreirano 28 septembar 2021
7. Službeni list br 25-2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj: 25 23.  septembra 2021. godine   S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   128. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća ...
Kreirano 24 septembar 2021
8. 38. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 07.09.2021. godine održana je 38. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 07 septembar 2021
9. 37. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 06.09.2021. godine održana je 37. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana ...
Kreirano 06 septembar 2021
10. Službeni list br 22-2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj: 22 4. avgusta 2021. godine S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   118. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova ...
Kreirano 04 avgust 2021
11. Službeni list br 21-2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj: 21 3. avgusta 2021. godine S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   115. - Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava na Javni poziv za učešće privrednih subjekata ...
Kreirano 03 avgust 2021
12. 35. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 02.08.2021. godine održana je 35. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana ...
Kreirano 02 avgust 2021
13. OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Bački Petrovac Opštinsko veće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretne stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac Broj:46-35/2021-05 ...
Kreirano 20 jul 2021
14. Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 15.07.2021. godine održana je 33. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu zamenika predsednice Opštinskog veća Srđana Simića. Na sednici su su bili prisutni ...
Kreirano 19 jul 2021
15. Službeni list br 18-2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj: 18 16. jula 2021. godine   S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   108. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova ...
Kreirano 16 jul 2021
16. Službeni list br 17-2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj: 17 9. jula 2021. godine   S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   102. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/97-2021, 103. - Rešenje o promeni aproprijacije, ...
Kreirano 09 jul 2021
17. 32. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 05.07.2021. godine održana je 32. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 05 jul 2021
18. 31. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 29.06.2021. godine održana je 31. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 29 jun 2021
19. Službeni list br 15-2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... za 2022. godinu,   II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   97. - Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac. Službeni list br 15-2021    ...
Kreirano 23 jun 2021
20. 30. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 15.06.2021. godine održana je 30. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 17 jun 2021
21. Izveštaj sa 29. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 11.06.2021. godine održana je 29. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh. Na sednici su su bili prisutni sledeći ...
Kreirano 17 jun 2021
22. O B A V E Š T E NJ E o objavljivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac
(Vesti)
... cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetog zahteva vršioca komunalnih delatnosti, nakon isteka roka od 15 dana od dana objavljivanja ...
Kreirano 14 jun 2021
23. Službeni list br 14-2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj: 14 08. juna 2021. godine   S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   74. - Odluka o sufinansiranju podrške unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih ...
Kreirano 08 jun 2021
24. 28. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 01.06.2021. godine održana je 28. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 01 jun 2021
25. Izveštaj sa 27. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Vesti)
Dana 19.05.2021. godine održana je 27. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh. Na sednici su su bili prisutni sledeći ...
Kreirano 28 maj 2021
26. Izveštaj sa 26. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 14.05.2021. godine održana je 26. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh. Na sednici su su bili prisutni sledeći ...
Kreirano 17 maj 2021
27. Izveštaj sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 09.04.2021. godine održana je 25. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh. Na sednici su su bili prisutni sledeći ...
Kreirano 15 april 2021
28. Službeni list br 7- 2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj:7 13. aprila 2021. godine   S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   49. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, 50. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja ...
Kreirano 13 april 2021
29. 24. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 07.04.2021. godine održana je 24. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 07 april 2021
30. OBAVEŠTENJE o objavlјivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić
(Obaveštenja)
... cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetog zahteva vršioca komunalnih delatnosti, nakon isteka roka od 15 dana ...
Kreirano 22 mart 2021
31. Službeni list br 4- 2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj:4 18. marta 2021. godine S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   22. - Odluka o pristupanju realizaciji rekonstrukcije postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u Magliću, ...
Kreirano 19 mart 2021
32. Izveštaj sa 23. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 17.03.2021. godine održana je 23. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu zamenika predsednice Opštinskog veća Srđana Simića. Na sednici su su bili prisutni ...
Kreirano 18 mart 2021
33. Izveštaj sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 02.03.2021. godine održana je 22. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 11,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Na sednici su su bili prisutni sledeći ...
Kreirano 03 mart 2021
34. 21. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 12.02.2021. godine održana je 21. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 12 februar 2021
35. Službeni list br 3- 2021
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
...  14. - Zaklјučak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2021-02-2,   III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   15. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/14-2021, ...
Kreirano 05 februar 2021
36. Izveštaj sa 20. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 01.02.2021. godine održana je 20. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali ...
Kreirano 03 februar 2021
37. 18. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 27.01.2021. godine održana je 18. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, ...
Kreirano 01 februar 2021
38. Izveštaj sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 22.01.2021. godine održana je 17. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali ...
Kreirano 22 januar 2021
39. OGLAS ZA PRIBAVLjANјE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PRIKUPLjANјEM PISMENIH PONUDA
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Bački Petrovac OPŠTINSKO VEĆE KOMISIJA ZA DAVANJE U ZAKUP, OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj: ...
Kreirano 21 januar 2021
40. Službeni list br 38- 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj: 38 30. decembra 2020. godine S A D R Ž A J   I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC   248. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,   II OPŠTINSKO VEĆE ...
Kreirano 06 januar 2021
41. Izveštaj sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 30.12.2020. godine održana je 16. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali ...
Kreirano 06 januar 2021
42. Službeni list br 35- 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, 236. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, 237. - Rešenje ...
Kreirano 22 decembar 2020
43. 15. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 21.12.2020. godine održana je 15. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 21 decembar 2020
44. Dana 16.12.2020. godine održana je 14. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
(Opštinsko veće)
Dana 16.12.2020. godine održana je 14. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 16 decembar 2020
45. Izveštaj sa 13. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 11.12.2020. godine održana je 13. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali ...
Kreirano 14 decembar 2020
46. Izveštaj sa 12. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 27.11.2020. godine održana je 12. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali ...
Kreirano 04 decembar 2020
47. Službeni list br 31- 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj 31 27. novembra 2020   S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   215. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje ...
Kreirano 27 novembar 2020
48. Izveštaj sa 11. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 17.11.2020. godine održana je 11. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali ...
Kreirano 18 novembar 2020
49. JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina OPŠTINA BAČKI PETROVAC OPŠTINSKO VEĆE Broj:016-4 /188 - 2020 Dana: 17.11.2020. godine Bački Petrovac, Kolarova 6.   Na osnovu člana 105. stav 2. ...
Kreirano 17 novembar 2020
50. JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA BAČKI PETROVAC OPŠTINSKO VEĆE Broj: 016-4/192-2020 Dana: 17.11.2020. godine Bački Petrovac, Kolarova 6 Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj ...
Kreirano 17 novembar 2020
51. Službeni list br 28 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj 28 10. novembra 2020 S A D R Ž A J   I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC   189. - Rešenje o postavlјanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac, 190. - Rešenje o razrešenju ...
Kreirano 13 novembar 2020
52. Izveštaj sa 9. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 27.10.2020. godine održana je 9. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali ...
Kreirano 10 novembar 2020
53. Službeni list br 25 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... Bački Petrovac, 183. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,   II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   184. - Rešenje o obrazovanju ...
Kreirano 19 oktobar 2020
54. Izveštaj sa 4. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 16.09.2020. godine održana je 4. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 21 septembar 2020
55. Izveštaj sa 4. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 16.09.2020. godine održana je 4. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej ...
Kreirano 21 septembar 2020
56. Izveštaj sa 3. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 11.09.2020. godine održana je 3. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali ...
Kreirano 21 septembar 2020
57. Službeni list br 23 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.   II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC   126. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj ...
Kreirano 03 septembar 2020
58. Izveštaj sa 132. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 20.08.2020. godine održana je 132. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 03 septembar 2020
59. Službeni list br 21 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.   II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   96. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora ...
Kreirano 05 avgust 2020
60. Izveštaj sa 130. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 17.07.2020. godine održana je 130. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 29 jul 2020
61. Službeni list br 17 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj 17 23 Juna 2020   S A D R Ž A J   I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/76-2020, 83. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske ...
Kreirano 23 jun 2020
62. Izveštaj sa 128. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 18.06.2020. godine održana je 128. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan ...
Kreirano 23 jun 2020
63. Izveštaj sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 18.05.2020. godine održana je 124. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 03 jun 2020
64. Službeni list br.12 - 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin,   II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 56. - Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski ...
Kreirano 27 maj 2020
65. Službeni list br.11 - 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-32, 25. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-34, II OPŠTINSKO VEĆE ...
Kreirano 14 maj 2020
66. Izveštaj sa 121. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 28.04.2020. godine održana je 121. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan ...
Kreirano 29 april 2020
67. Službeni list br.9 - 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,   II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   18. - Odluka o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz ...
Kreirano 07 april 2020
68. Službeni list br. 2 - 2020
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... raspisanih za 26. april 2020. godine,   II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   5. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/17-2020, 6. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske ...
Kreirano 16 mart 2020
69. Izveštaj sa 115. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 18.02.2020. godine održana je 115. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 20 februar 2020
70. Izveštaj sa 113. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 23.01.2020. godine održana je 113. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 30 januar 2020
71. OGLAS za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Bački Petrovac OPŠTINSKO VEĆE Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac Broj: ...
Kreirano 26 decembar 2019
72. Službeni list br. 10 - 2019
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... „Komunalac“ Maglić, 121. - Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, 122. - Rešenje o razrešenju člana Opštinskog saveta roditelјa Opštine ...
Kreirano 26 decembar 2019
73. JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine sa akcionim planom
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA BAČKI PETROVAC OPŠTINSKO VEĆE Broj: 016-4/276-2019 Dana: 24.12.2019. godine Bački Petrovac, Kolarova 6 Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o ...
Kreirano 24 decembar 2019
74. Izveštaj sa 102. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 26.11.2019. godine održana je 102. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Karol ...
Kreirano 13 decembar 2019
75. POZIV NA OTVORENI SASTANAK U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2020. GODINU
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA BAČKI PETROVAC OPŠTINSKO VEĆE P r e d s e d n i k Broj: 016-4/232-2019-1 Dana: 04.12.2019. godine Bački Petrovac, Kolarova 6 ZAINTERESOVANIM ...
Kreirano 05 decembar 2019
76. Službeni list br. 9 - 2019
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... komisije Opštine Bački Petrovac, 103. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove, 104. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za planove,   II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   105. ...
Kreirano 03 decembar 2019
77. OGLAS za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Bački Petrovac OPŠTINSKO VEĆE Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac Broj: ...
Kreirano 26 novembar 2019
78. OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Bački Petrovac Opštinsko veće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac Broj: 46-42/2019-05 ...
Kreirano 25 novembar 2019
79. OBAVEŠTENJE za podnošenje predloga godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2020. godini
(Javni pozivi i konkursi)
... Predlog raspodele finansijskih sredstava Komisija upućuje Opštinskom veću, na osnovu kojeg Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac početkom 2020. godine donosi pojedinačno rešenje za svaku sportsku organizaciju ...
Kreirano 19 novembar 2019
80. Izveštaj sa 97. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 07.10.2019. godine održana je 97. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,10 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 25 oktobar 2019
81. OGLAS za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Bački Petrovac OPŠTINSKO VEĆE Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac Broj: ...
Kreirano 21 oktobar 2019
82. Službeni list br. 8 - 2019
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... priznanja Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, 90. - Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog saveta roditelјa opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2018/2019. godinu, 91. - Rešenje ...
Kreirano 21 oktobar 2019
83. OGLAS za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Bački Petrovac OPŠTINSKO VEĆE Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac Broj: ...
Kreirano 24 septembar 2019
84. Izveštaj sa 96. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 16.09.2019. godine održana je 96. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,35 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 18 septembar 2019
85. Izveštaj sa 94. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 27.08.2019. godine održana je 94. (elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, ...
Kreirano 04 septembar 2019
86. Izveštaj sa 93. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 22.08.2019. godine održana je 93. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,30 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 03 septembar 2019
87. Izveštaj sa 92. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 14.08.2019. godine održana je 92. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, ...
Kreirano 03 septembar 2019
88. Izveštaj sa 91. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 09.08.2019. godine održana je 91. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, ...
Kreirano 03 septembar 2019
89. Izveštaj sa 90. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 07.08.2019. godine održana je 90. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 03 septembar 2019
90. Izveštaj sa 89. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 11.07.2019. godine održana je 89. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,35 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 22 jul 2019
91. Službeni list br. 6 - 2019
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
Broj 6 19. jula 2019 S A D R Ž A J I     OPŠTINSKO  VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC 64. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/128-2019, 65. - Rešenje o upotrebi sredstava ...
Kreirano 19 jul 2019
92. PREDLOG za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA BAČKI PETROVAC OPŠTINSKO VEĆE Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije ...
Kreirano 03 jul 2019
93. Izveštaj sa 85. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 12.06.2019. godine održana je 85. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 26 jun 2019
94. OGLAS za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija        Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Bački Petrovac OPŠTINSKO VEĆE Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac ...
Kreirano 25 jun 2019
95. Službeni list br. 5 - 2019
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.   II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC   58. - Rešenje o upotrebi sredstava ...
Kreirano 24 jun 2019
96. KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA U OBLASTI KULTURE – MANIFESTACIJE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA BAČKI PETROVAC OPŠTINSKO VEĆE Broj: 016-4/124-2019 Dana: 12.06.2019. godine Bački Petrovac, Kolarova 6   Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ...
Kreirano 14 jun 2019
97. OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Opština Bački Petrovac Opštinsko veće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac Broj: 46-9/2019-05 ...
Kreirano 03 jun 2019
98. Službeni list br. 4 - 2019
(Službeni list Opštine Bački Petrovac)
... zajednice Maglić za 2019. godinu,   II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC 49. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/96-2019, 50. - Rešenje o upotrebi sredstava ...
Kreirano 23 maj 2019
99. Izveštaj sa 82. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 13.05.2019. godine održana je 82. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali ...
Kreirano 17 maj 2019
100. PREDLOG za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA BAČKI PETROVAC OPŠTINSKO VEĆE Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu ...
Kreirano 18 april 2019