Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Total:Pronađeno je 54 rezultata pretrage.

Pretraga za:

1. JAVNI POZIV za dodelu sredstava sportskim organizacijama za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini
(Javni pozivi i konkursi)
... INFORMACIJE I POJAŠNјENјA Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi Javnog poziva mogu se dobiti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova na tel: 021/780-378, kontakt osobe: Srđan Stojanović i Rastislav ...
Kreirano 17 septembar 2018
2. OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Obaveštenja)
... može se izvršiti u Slovačkom Vojvođanskom Pozorištu u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova 4, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba: Miroslava Blažić, telefon: 021/780-040. 5. Zakupnina: ...
Kreirano 06 jul 2018
3. OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
... se mogu dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6. Kontakt osoba: Milena Grbić, telefon:  021/780-378. Cena: Ponuđeni iznos cene za otuđenje vozila mora ...
Kreirano 14 jun 2018
4. Izveštaj sa 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 17.04.2018. godine održana je 48. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 09,00 do 11,00 časova. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: ...
Kreirano 25 april 2018
5. Izveštaj sa 45. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 15.03.2018. godine održana je 45. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 13,00 do 14,00 časova. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: ...
Kreirano 12 april 2018
6. Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, odnosno predlozima odluka, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao ...
Kreirano 13 decembar 2017
7. Oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
... ul. Kolarova br. 6. Kontakt osoba: Kristina Benka, telefon:  021/780-378. Cena: Ponuđeni iznos cene za otuđenje plastenika mora biti veći od početnog iznosa iz oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog ...
Kreirano 10 novembar 2017
8. Preporuka proizvođačima stočne hrane
(Vesti)
... Crvenog krsta Grada Novog Sada u vidu skladištenja i distribucije stočne hrane.    Za više informacija mogu se kontaktirati sledeće osobe: Dragan Šarac tel. 063/10-63-525 i Mira Alimpić tel. 063/10-62-150 ...
Kreirano 21 jul 2017
9. Obaveštenje poslodavcima na teritoriji opštine Bački Petrovac
(Obaveštenja)
... od koje ste i dobili izjavu o nameri . Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi u našoj JLS  Dušanu Govorčinu , lično , ili na tel. 062/885 2810 .                                                                          ...
Kreirano 19 januar 2017
10. Projekt “Budovanie partnerstva samospráva naprieč Európu"
(Vesti)
...  od 03/06/2016 do 05/06/2016 Stručný opis: Deň 03/06/2016 bol venovaný zvítaniu, nadväzovaniu kontaktov, vzájomnému porozumeniu, výmene skúseností a príprave na ďalšie dni. Dňa 04/06/2016 účastníci ...
Kreirano 08 jun 2016
11. U Briselu predstavljena objedinjena Turistička ponuda devet opština uključenih u projekat Regionalne razvojne agencije Bačka
(Vesti)
... unapređujemo postojeću turističku ponudu i razvijamo nove proizvode. Do sada smo povezali 70 turističkih i privrednih subjekata, kaže Beljan Iskrin.  Ostvarenim kontaktima u evropskoj prestonici u narednom ...
Kreirano 22 oktobar 2015
12. Izveštaj sa 45. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... kraćem roku stupi u kontakt sa vlasnikom DS INVEST, u cilju organizovanja sastanka radi rešavanja zakupodavnog odnosa. U nastavku sednice članovi veća su usvojili predlog Direkcije za građevinsko zemljište, ...
Kreirano 06 jun 2014
13. Javna preduzeća i ustanove
(Lokalna samouprava)
 Kontakt adrese i telefoni javnih preduzeća i ustanova USTANOVE Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac,  ul. Kolarova br. 2, Tel. br: 780 – 040 Direktorka: VIERA KRSTOVSKI, master učitelj ...
Kreirano 05 mart 2008
14. Oglas o otuđenju putničkog vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, javnim nadmetanjem
(Javni pozivi i konkursi)
... tel. br. 021/780 378 , kontakt osoba  Dušan Govorčin , predsednik komisije za prodaju vozila. 10. Oglas će se objaviti na oglasnoj tabli u zgradi Opštine i oglasnim tablama mesnih zajednica kao i na ...
Kreirano 27 oktobar 2016
15. Javni poziv za dokazivanјe prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... Petrovac, na adresu: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova br. 6. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.     Kontakt osoba za sve informacije u ...
Kreirano 30 avgust 2016
16. Javne nabavke male vrednosti: Izgradnja biciklističke staze pored puta
(Javne nabavke)
...  dana roka.  Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.   Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije priliko ...
Kreirano 12 novembar 2014
17. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
(Javni pozivi i konkursi)
... i prezime i adresa podnosioca zahteva. Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Jan Jovankovič, telefon: 021/780-378, email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili lično ...
Kreirano 03 septembar 2014
18. Poziv-Označavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naseljenim mestima opštine
(Javne nabavke)
... i adresu ponuđača,       ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog        tvaranja ponuda. 1.9. VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA Javno otvaranje ...
Kreirano 12 maj 2014
19. Poziv-nabavka male vrednosti Krpljenje udarnih rupa na naseljenim mestima opštine Bački Petrovac
(Javne nabavke)
... i adresu ponuđača,        ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog         otvaranja ponuda. 1.9. VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA Javno otvaranje ...
Kreirano 12 maj 2014
20. Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Izrada Plana generalne regulacij
(Javni pozivi i konkursi)
... neće biti razmatrane.                      Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača,                    ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije ...
Kreirano 25 februar 2014
21. Javna nabavka male vrednosti usluga čuvarske službe
(Javne nabavke)
... ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog otvaranja ponuda.   9.    VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA Javno otvaranje ponuda obaviće ...
Kreirano 18 februar 2014
22. Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
(Javni pozivi i konkursi)
... na način dostavljanja.   Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog otvaranja ponuda. Neblagovremene ...
Kreirano 03 decembar 2013
23. JN - Rekonstrukcija dela kolovoza u ulici Vrbarovoj u Bačkom Petrovcu
(Javne nabavke)
... i adresu ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog  otvaranja ponuda. 1.9. VREME I MESTO OTVARANjA PONUDA Javno otvaranje ponuda ...
Kreirano 12 septembar 2013
24. Javna nabavka male vrednosti Izrada Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Maglić
(Javne nabavke)
...  navesti: naziv, sedište i adresu ponuðača,  ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog   otvaranja ponuda. 1.9. VREME I MESTO OTVARANjA PONUDA Javn ...
Kreirano 03 septembar 2013
25. Javni poziv mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih mspp
(Javni pozivi i konkursi)
... se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ...
Kreirano 17 maj 2013
26. Javni poziv za učešće u programu povećanje konkurentnosti preduzetnika
(Javni pozivi i konkursi)
... pošte na adresu Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom ''prijava za obuku preduzetnika'' ili lično na pisarnici Opštine Bački Petrovac (Kontakt:Jan Jovankovič, 021 780 378 ...
Kreirano 10 maj 2013
27. Javni poziv za prikupljanje ponuda za javnu nabavku radova na ugradnji optičkog kabla...
(Javni pozivi i konkursi)
... sa punim nazivom, adresom broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za kontakt,upisanim na poleđini koverte.  Neblagovremene, nezapečaćene, nepovezane i nepotpune ponude neće biti razmatrane.   ...
Kreirano 21 avgust 2012
28. JAVNI POZIV za dodelu sredstava sportskim organizacijama za realizaciju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini
(Javni pozivi i konkursi)
... INFORMACIJE I POJAŠNјENјA Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi Javnog poziva mogu se dobiti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova na tel: 021/780-378, kontakt osobe: Srđan Stojanović i Rastislav ...
Kreirano 17 septembar 2018
29. OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda
(Obaveštenja)
... može se izvršiti u Slovačkom Vojvođanskom Pozorištu u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova 4, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba: Miroslava Blažić, telefon: 021/780-040. 5. Zakupnina: ...
Kreirano 06 jul 2018
30. OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
... se mogu dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6. Kontakt osoba: Milena Grbić, telefon:  021/780-378. Cena: Ponuđeni iznos cene za otuđenje vozila mora ...
Kreirano 14 jun 2018
31. Izveštaj sa 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 17.04.2018. godine održana je 48. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 09,00 do 11,00 časova. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: ...
Kreirano 25 april 2018
32. Izveštaj sa 45. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
Dana 15.03.2018. godine održana je 45. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 13,00 do 14,00 časova. Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: ...
Kreirano 12 april 2018
33. Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, odnosno predlozima odluka, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao ...
Kreirano 13 decembar 2017
34. Oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije
(Javni pozivi i konkursi)
... ul. Kolarova br. 6. Kontakt osoba: Kristina Benka, telefon:  021/780-378. Cena: Ponuđeni iznos cene za otuđenje plastenika mora biti veći od početnog iznosa iz oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog ...
Kreirano 10 novembar 2017
35. Preporuka proizvođačima stočne hrane
(Vesti)
... Crvenog krsta Grada Novog Sada u vidu skladištenja i distribucije stočne hrane.    Za više informacija mogu se kontaktirati sledeće osobe: Dragan Šarac tel. 063/10-63-525 i Mira Alimpić tel. 063/10-62-150 ...
Kreirano 21 jul 2017
36. Obaveštenje poslodavcima na teritoriji opštine Bački Petrovac
(Obaveštenja)
... od koje ste i dobili izjavu o nameri . Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi u našoj JLS  Dušanu Govorčinu , lično , ili na tel. 062/885 2810 .                                                                          ...
Kreirano 19 januar 2017
37. Projekt “Budovanie partnerstva samospráva naprieč Európu"
(Vesti)
...  od 03/06/2016 do 05/06/2016 Stručný opis: Deň 03/06/2016 bol venovaný zvítaniu, nadväzovaniu kontaktov, vzájomnému porozumeniu, výmene skúseností a príprave na ďalšie dni. Dňa 04/06/2016 účastníci ...
Kreirano 08 jun 2016
38. U Briselu predstavljena objedinjena Turistička ponuda devet opština uključenih u projekat Regionalne razvojne agencije Bačka
(Vesti)
... unapređujemo postojeću turističku ponudu i razvijamo nove proizvode. Do sada smo povezali 70 turističkih i privrednih subjekata, kaže Beljan Iskrin.  Ostvarenim kontaktima u evropskoj prestonici u narednom ...
Kreirano 22 oktobar 2015
39. Izveštaj sa 45. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... kraćem roku stupi u kontakt sa vlasnikom DS INVEST, u cilju organizovanja sastanka radi rešavanja zakupodavnog odnosa. U nastavku sednice članovi veća su usvojili predlog Direkcije za građevinsko zemljište, ...
Kreirano 06 jun 2014
40. Javna preduzeća i ustanove
(Lokalna samouprava)
 Kontakt adrese i telefoni javnih preduzeća i ustanova USTANOVE Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac,  ul. Kolarova br. 2, Tel. br: 780 – 040 Direktorka: VIERA KRSTOVSKI, master učitelj ...
Kreirano 05 mart 2008
41. Oglas o otuđenju putničkog vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, javnim nadmetanjem
(Javni pozivi i konkursi)
... tel. br. 021/780 378 , kontakt osoba  Dušan Govorčin , predsednik komisije za prodaju vozila. 10. Oglas će se objaviti na oglasnoj tabli u zgradi Opštine i oglasnim tablama mesnih zajednica kao i na ...
Kreirano 27 oktobar 2016
42. Javni poziv za dokazivanјe prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... Petrovac, na adresu: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova br. 6. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.     Kontakt osoba za sve informacije u ...
Kreirano 30 avgust 2016
43. Javne nabavke male vrednosti: Izgradnja biciklističke staze pored puta
(Javne nabavke)
...  dana roka.  Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.   Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije priliko ...
Kreirano 12 novembar 2014
44. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
(Javni pozivi i konkursi)
... i prezime i adresa podnosioca zahteva. Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Jan Jovankovič, telefon: 021/780-378, email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili lično ...
Kreirano 03 septembar 2014
45. Poziv-Označavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naseljenim mestima opštine
(Javne nabavke)
... i adresu ponuđača,       ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog        tvaranja ponuda. 1.9. VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA Javno otvaranje ...
Kreirano 12 maj 2014
46. Poziv-nabavka male vrednosti Krpljenje udarnih rupa na naseljenim mestima opštine Bački Petrovac
(Javne nabavke)
... i adresu ponuđača,        ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog         otvaranja ponuda. 1.9. VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA Javno otvaranje ...
Kreirano 12 maj 2014
47. Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti Izrada Plana generalne regulacij
(Javni pozivi i konkursi)
... neće biti razmatrane.                      Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača,                    ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije ...
Kreirano 25 februar 2014
48. Javna nabavka male vrednosti usluga čuvarske službe
(Javne nabavke)
... ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog otvaranja ponuda.   9.    VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA Javno otvaranje ponuda obaviće ...
Kreirano 18 februar 2014
49. Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
(Javni pozivi i konkursi)
... na način dostavljanja.   Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog otvaranja ponuda. Neblagovremene ...
Kreirano 03 decembar 2013
50. JN - Rekonstrukcija dela kolovoza u ulici Vrbarovoj u Bačkom Petrovcu
(Javne nabavke)
... i adresu ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog  otvaranja ponuda. 1.9. VREME I MESTO OTVARANjA PONUDA Javno otvaranje ponuda ...
Kreirano 12 septembar 2013
51. Javna nabavka male vrednosti Izrada Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Maglić
(Javne nabavke)
...  navesti: naziv, sedište i adresu ponuðača,  ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog   otvaranja ponuda. 1.9. VREME I MESTO OTVARANjA PONUDA Javn ...
Kreirano 03 septembar 2013
52. Javni poziv mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih mspp
(Javni pozivi i konkursi)
... se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ...
Kreirano 17 maj 2013
53. Javni poziv za učešće u programu povećanje konkurentnosti preduzetnika
(Javni pozivi i konkursi)
... pošte na adresu Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom ''prijava za obuku preduzetnika'' ili lično na pisarnici Opštine Bački Petrovac (Kontakt:Jan Jovankovič, 021 780 378 ...
Kreirano 10 maj 2013
54. Javni poziv za prikupljanje ponuda za javnu nabavku radova na ugradnji optičkog kabla...
(Javni pozivi i konkursi)
... sa punim nazivom, adresom broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za kontakt,upisanim na poleđini koverte.  Neblagovremene, nezapečaćene, nepovezane i nepotpune ponude neće biti razmatrane.   ...
Kreirano 21 avgust 2012