Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Службени лист Општине Бачки Петровац

 

Broj: 1

13. januara 2021. godine

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

1. - NAREDBA - DEVETNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 1- 2021


 

Broj: 38

30. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

248. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

249. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

250. - Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

251. - Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

252. - Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 38- 2020


 

Broj: 37

30. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

247. - NAREDBA - OSAMNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 37- 2020


 

Broj: 36      

22. decembra 2020. godine                     

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

246. - NAREDBA - SEDAMNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 36- 2020


 

Broj: 35a

21. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

245. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 35a- 2020


 

Broj: 35

21. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

234. - Odluka o izmenama Odluke o komunalnim delatnostima,

235. - Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

236. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

237. - Rešenje o izboru člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

238. - Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

239. - Rešenje o imenovanju vršioca direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

240. - Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja za 2021, 2022. i 2023. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

241. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

242. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/213- 2020

243. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/217- 2020,

244. - Rešenje o povećanju aproprijacije.


Službeni list br 35- 2020


 

Broj: 34

07. decembra

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

218. - Odluka o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

219. - Odluka o određivanju matičnog područja na teritoriji opštine Bački Petrovac,

220. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u opštini Bački Petrovac,

221. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

222. - Rešenje o prihvatanju udela bez naknade,

223. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

224. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

225. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

226. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

227. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

228. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

229. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

230. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

231. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,

232. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

233. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac.


Službeni list br 34 - 2020


 

Broj 33

04. decembra 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

217. - NAREDBA - ŠESNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


SLUŹBENI LIST br 33- 2020


 

Broj 32

02. decembra 2020

S A D R Ž A J


I PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

216. - Odluka o proglašenju vanredne situacije za teritoriju opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 32 - 2020


 

Broj 31

27. novembra 2020

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

215. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 31- 2020


 

Broj 30

25. novembra 2020

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

214. - NAREDBA - PETNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 30- 2020


 

Broj 29

17. novembra 2020

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

213. - NAREDBA - ČETRNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 


Službeni list br 29 - 2020