Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 12
27. maja 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

34. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

35. - Odluka o donošenju Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine,

36. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

38. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

39. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

40. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,

41. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,

42. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

43. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

 

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2020. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

46. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2020. godinu,

47. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2020. godinu,

48. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

49. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2020. godinu,

50. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2020. godinu,

51. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2020. godinu,

52. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Bački Petrovac,

53. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Kulpin,

54. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Gložan,

 

II PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

55. - Rešenje o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin,

 

II OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

56. - Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

57. - Odluka o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

58. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/70 2020,

59. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/74- 2020,

60. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/75- 2020,

61. - Program monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2020-2021. godinu,

62. - Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2020-2021. godinu.

 


Službeni list br.12 - 2020


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac