Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu
Konkurs za dodelu kredita za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa, podnih skladišta) u 2014. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa, podnih skladišta).
 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
- maksimalan iznos kredita 20.000 evra,
- minimalni iznos kredita  10.000 evra,
- rok otplate 24 meseca,
- grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda obračunava se interkalarna kamata
- otplata kredita se vrši šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita  dobavljaču opreme i izvođaču radova. 
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu:
 www.fondpolj.vojvodina.gov.rs 
----- 
Ceo tekst konkursa preuzmite ovde.
Formular za prijavu na konkurs preuzmite ovde.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви