Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

П р е д с е д н и к

Број: 016-3/21-2020-02

Дана: 29.09.2020. године

Бачки Петровац, Коларова 6

 

На основу члана 15. Одлуке о образовању Савета за праћење примене кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 14/2008 и 6/2013), упућујем

 

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ

САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

 

           

Покрећем поступак предлагања кандидата за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса Општине Бачки Петровац.

У складу са чланом 13. и 14. Одлуке о образовању Савета за праћење примене кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији, иницијативу за избор члана Савета може дати свака одборничка група формирана у Скупштини општине Бачки Петровац, Савети Месних заједница са територије Општине Бачки Петровац или најмање 30 пунолетних грађана са пребивалиштем у Општини Бачки Петровац а предложени кандидат за члана Савета даје писану изјаву да прихвата кандидатуру за члана Савета.

Одређујем рок за подношење иницијативе за избор чланова Савета у трајању 15 дана од дана објављивања јавног позива, односно до 14.10.2020. године.

Састав, начин избора чланова, надлежности и овлашћења Савета уређени су Одлуком о образовању Савета за праћење примене кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 14/2008 и 6/2013), која је објављена на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац (www.backipetrovac.rs).

    П Р Е Д С Е Д Н И К

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

    др. Јан Јованкович

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac